Obuku je realizovala Nacionalna služba za zapošljavanje u saradnji sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju GIZ.

Za 15 lica sa evidencije nezaposlenih filijale za zapošljavanje Zrenjanin u periodu od 22. marta do 10 juna 2021.g realizovana je on-line obuka za vođenje poslovnih knjiga. Obuku je realizovala Nacionalna služba za zapošljavanje u saradnji sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju GIZ u okviru projekta i globalnog programa „Migracije za razvoj“. Izvođač obuke bio je Narodni univerzitet Niš“ sa sedištem u Nišu.

Po svojim odlikama bila je ovo obuka za tržište rada, u koju su uključena nezaposlena lica koja žele profesionalno da se sposobe za samostalno vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja. Uključena su nezaposlena lica ekonomsko-administrativnog usmerenja, sa minimum IV stepenom stručne spreme, koja imaju osnovno znanje rada na računaru. S obzirom da je reč o on-line formi obuke, dodatni uslov za kandidate bio je posedovanje računara sa internet-konekcijom, kamerom i mikrofonom.

Tokom 120 nastavnih časova polaznice su savladavale gradivo 10 obaveznih modula – počevši od uvoda i teorije računovodstva, preko dvojnog, prostog, robnog i materijalnog knjigovodstva, te dokumentacije u knjigovodstvu, uvoza i izvoza, PDV-a i zarada, novčanih tokova do finansijskog menadžmenta.

Obuka se odvijala 40 radnih dana, dinamikom 5 radnih dana u nedelji. Ova vrsta obuke je ponuđena, s obzirom na to da su usluge knjigovođa tražene, a reč je o zanimanju na koje negativni efekti pandemije nisu imali uticaja. On-line obuka za vođenje poslovnih knjiga realizovana je za nezaposlene iz više filijala NSZ, ukupno za 200 lica sa evidencije nezaposlenih.

Bila je ovo prva obuka u on-line formi, a iskustva ovog inovativnog pristupa su pozitivna. „Zadovoljna sam obukom, predavači su bili posvećeni, imali su strpljenja, razumni, nije im bilo teško da nam detaljno objasne i ponove. Sve u svemu, prezadovoljna sam“, kaže Aleksandra Grčić, jedna od polaznica.