Odbornici će raspravljati po 20 tačaka dnevnog reda.

Predsednik Skupštine grada, Čedomir Janjić, zakazao je 8. sednicu Skupštine grada. Na dnevnom redu predstojeće sednice Skupštine grada Zrenjanina, zakazane za petak 07.05.2021. godine naći će se 20 tačaka.

Na predloženom dnevnom redu su sledeće tačke:

1. Predlog Odluke o izmenama Odluke o snabdevanju vodom za piće, prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda

2. Predlog Odluke o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini grada Zrenjanina na Crveni krst Zrenjanin

3. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta JKP ”Vodovod i kanalizacija” Zrenjanin

4. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta ”Javnog preduzeća za urbanizam” Zrenjanin

5. Predlog Rešenja o utvrđivanju naziva ulica na teritoriji grada Zrenjanina

6. Izveštaj o radu Gradske uprave grada Zrenjanina za 2020. godinu

7. Izveštaj o radu Lokalnog ombudsmana grada Zrenjanina za 2020. godinu

8. Izveštaj o radu Saveta za zdravlje grada Zrenjanina za 2020. godinu

9. Izveštaj o radu Turističke organizacije grada Zrenjanina za 2020. godinu

10. Izveštaj o poslovanju Ustanove Rezervati prirode Zrenjanin za 2020. godinu

11. Izveštaj o radu Kulturnog centra Zrenjanina za 2020. godinu

12. Izveštaj o radu Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin za 2020. godinu

13. Izveštaj o radu Centra za socijalni rad grada Zrenjanina za 2020. godinu

14. Izveštaj o radu Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina – Most za 2020. godinu

15. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Posebnog programa o korišćenju subvencija iz budžeta grada Zrenjanina za JKP ”Vodovod i kanalizacija” Zrenjanin za 2021. godinu

16. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP ”Vodovod i kanalizacija” Zrenjanin za 2021. godinu

17. Predlog Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Gradske narodne biblioteke ”Žarko Zrenjanin” Zrenjanin

18. Predlog Rešenja o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Narodnog muzeja Zrenjanin

19. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole ”Stevan Knićanin” Knićanin

20. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Elektrotehničke i građevinske škole ”Nikola Tesla” Zrenjanin

Sednica će se održati u velikoj sali Kulturnog centra Zrenjanina, sa početkom u 10,00 časova a prenos ćete moći da pratite na linku ovde.