Posle jedanaest godina JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin ponovo ispostavlja račune za svoje usluge.

Od prvog januara 2017. godine JKP „Zrenjaninska objedinjena naplata“ ne ispostavlja račune i ne vrši naplatu korisnicima usluga javnih preduzeća, već su ti poslovi vraćeni javnim preduzećima, koja će ubuduće, svako za svoje usluge ispostavljati račune i vršiti naplatu istih. U toku jučerašnjeg dana, ponovo posle jedanaest godina, koliko je funkcionisala objedinjena naplata, JKP „Vodovod i kanalizacija“ počelo je podelu januarskih računa na kojima će se naći samo usluge koje vrši naše preduzeće. Na januarskom računu nalaze se sledeće stavke: naknada za vodu, naknada za kanalizaciju, naknada za VPO i fiksni deo za priključak.

racun

Bitno je napomenuti da se sa računanjem dugovanja prema JKP „Vodovod i kanalizacija“ kreće od prvog januara ove godine, kada nam je vraćena ingerencija da vršimo naplatu naših usluga, i zato je na svim računima iznos dugovanja na dan 01.02.2017. godine nula dinara. To ne znači da su dugovanja iz prethodnog perioda izbrisana, već je to iz razloga što je za naplatu zaostalih dugovanja do prvog januara ove godine i dalje zaduženo preduzeće koje je do tog dana i vršilo naplatu usluga, odnosno Zrenjaninska objedinjena naplata. Dogovorom između JKP „Vodovod i kanalizacija“ i JKP „Čistoća i zelenilo“, čije su se usluge nalazile na objedinjenom računu, a koje sada izdaju sopstvene račune, a sve u cilju da se korisnicima omogući da na što lakši i jeftiniji način izvrše plaćanje računa, zadržaće se u funkciji sva naplatna mesta koja su funkcionisala u sistemu objedinjene naplate, a sama naplata računa biće vršena bez plaćanja provizije.

Dakle, na istim šalterima gde su do sada korisnici plaćali objedinjeni račun, moći će da plate račune oba javna preduzeća, i Vodovoda i Čistoće. Račun sa uslugama JKP „Vodovod i kanalizacija“ korisnici mogu, bez provizije, platiti na sledećim naplatnim mestima: Petefijeva br.3 (zgrada „Vodovoda“) Rad sa strankama do 13:30 časova, Gimnazijska br.16 Rad sa strankama do 13:30 časova, Brigadira Ristića bb Rad sa strankama do 13:30 časova, Rade Končara br.10 Rad sa strankama do 13:30 časova, Marka Oreškovića bb (Lesnina) Rad sa strankama do 18:00 časova, Bulevar Veljka Vlahovića (MZ Sonja Marinković) Rad sa strankama do 18:00 časova (subota od 07 – 12 časova), Beogradska br.17 (zgrada „Čistoće“) Rad sa strankama do 13:30 časova, Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića br.43 Rad sa strankama do 13:30 časova.

Podsećamo korisnike da sve eventualne reklamacije na ispostavljen račun za izvršene usluge JKP „Vodovod i kanalizacija“ mogu dostaviti pisanim putem preduzeću najkasnije do 20-tog u mesecu.

petkus baner