Dominirale tačke koje se tiču planova i izmena planova detaljne regulacije, najava ukidanja vanredne situacije.

Šesta sednica Gradskog veća u ovom sazivu, kojom je predsedavao gradonačelnik Simo Salapura, održana je danas u Baroknoj sali Gradske kuće, a na dnevnom redu bilo je četrnaest tačaka.

Gradonačelnik Salapura je rekao da su dominirale tačke koje se tiču planova i izmena planova detaljne regulacije u više naseljenih mesta i industrijskim zonama.

Kako je naveo, izmene i dopune planova rade se kako bi se investitorima, što onima iz privrede, kao i ostalim, omogućilo da u kraćem roku dobijaju građevinske dozvole i da se na taj način doprinese razvoju grada i naseljenih mesta. Te tačke, rekao je, biće predložene i za usvajanje na narednoj sednici Skupštine grada.

Gradonačelnik Salapura se osvrnuo i na epidemiološku situaciju u našem gradu i da postoje uslovi za ukidanje vanredne situacije.
– U skladu sa konsultacijama koje imamo sa Zavodom za javno zdravlje Zrenjanin i našim stručnjacima, pratimo pomno preduslove za ukidanje vanredne situacije. Ukidanje vanredne situacije ne znači i da možemo da se u potpunosti vratimo starom načinu života, već je to prosto pravni preduslov za funkcionisanje javnih preduzeća, ustanova i ostalih aktivnosti na dnevnom nivou i da ih vratimo u normalne tokove. Moramo da ostanemo oprezni, da se pridržavamo propisanih mera i moramo se vakcinisati – rekao je on. 

Gradonačelnik je još jednom uputio apel sugrađanima da iskoriste mogućnost vakcinisanja u našoj hali “Medison”.
– Imamo punkt za vakcinisanje bez zakazivanja, radićemo i treći krug vakcinisanja po naseljenim mestima, organizovati još neke akcije kako bi našu mlađu populaciju motivisali da se vakcinišu jer su ogroman potencijal prenosnika koronavirusa, a nisu vakcinisani. Mere koje su relaksirane utiču i na njih, oni se vraćaju druženju, velikim skupovima i sve to može da doprinese tome da dođemo u rizičan period. Prema podacima kojima raspolažemo, imamo manje od 40 aktivnih slučajeva zaraze na celoj teritoriji grada, prešli smo 81.000 ukupno vakcinisanih i za očekivati je da ćemo u narednih sedam dana ukinuti vanrednu situaciju na teritoriji našeg grada – rekao je još gradonačelnik Simo Salapura.

Inače, članovi Gradskog veća usvojili su Predloge Odluke o donošenju Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije radne zone ‘”Jugoistok I”, “Mala Amerika”, kao i Predlog Odluke o donošenju Plana generalne regulacije naseljenog mesta Aradac, Predlog Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije za dalekovod 110 kv TS Perlez – TS Zrenjanin 2, Predlog Odluke o izradi Izmene i dopune Plana generalne regulacije “Bagljaš”, Predlog Odluke o izradi Izmene i dopune Plana generalne regulacije “Berbersko bolnica”, Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije dela obilaznice oko Orlovata, deonica od raskrsnice ulice Botoški drum i Ive Lole Ribara, do raskrsnice državnog puta II-A reda br. 130 za Tomaševac, sa drumskim mostom preko reke Tamiš, u dužini od 1,6 km, a izvestilac po svim tim tačkama bila je Ljiljana Pecelj Luburić, načelnica Odeljenja za urbanizam Gradske uprave.

U nastavku sednice usvojen je i Predlog Odluke o izmeni Odluke o osnivanju JKP “Gradska toplana” Zrenjanin, za šta je izvestilac Ilija Svilar rekao da time brišu odredbe koje se tiču distribucije gasa, s obzirom da je istu preuzelo JP “Srbijagas”.

Članovi veća usvojili su i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku JKP “Gradska toplana” Zrenjanin kojom se iskazana neto dobit po završnom računu za 2020. godinu, u iznosu od 6.253.306,00 dinara u celosti usmerava na pokriće dela gubitka ranijih godina i Izveštaj o poslovanju za period 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine tog preduzeća.

Na današnjoj sednici usvojen je i Predlog Odluke o oduzimanju prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini grada Zrenjanina Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” i “Apoteci Zrenjanin”. Kako je izvestila Mila Ratković Panić, načelnica Odeljenja za imovinsko – pravne poslove i upravljanje imovinom Gradske uprave, usvajanjem ovog predloga stiču se uslovi da se objekti u nekoliko sela i gradu, a koji su sada prazni i napušteni, daju na upravljanje Gradskoj stambenoj agenciji koja će ih dati u zakup.

Većnici su usvojili i Izveštaj o radu Službe vaninstitucionalne zaštite Gerontološkog centra Zrenjanin za 2020. godinu, a izvestilac za tu tačku bila je Danica Đorđević, kao i Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na izmenu Programa poslovanja “Javnog preduzeća za urbanizam” Zrenjanin za 2021. godinu o čemu je izvestio Dragan Stajić.

Preuzeto sa: www.zrenjanin.rs