Obaveštenje JKP “Čistoća i zelenilo”.

Radnici JKP ‘‘Čistoća i zelenilo’’ Zrenjanin, intezivno rade na uređenju grada. Tokom prošle nedelje započeti su radovi na podizanju nove rundele blizu kružne raskrsnice prema Beogradu, koji su završeni juče tokom dana.

“Rundela se sastoji od elemenata stalnog sastava, kao što su sadni materijal četinari i lišćari, stari panj u kom su usađene perene i podloge sačinjenje od malča i rizle”, rekla je Danijela Tančić, PR JKP ‘‘Čistoća i zelenilo’’ Zrenjanin.

“Na radovima uređenja grada nastavljamo dalje kako je to planom i Programom predviđeno”, dodala je Tančić.