Muzičkoj školi dodeljena su sredstva u iznosu od 797.397,70 dinara.

Na konkursu kompanije NIS „Zajednici zajedno 2020“, čiji programski ciklus ima za cilj da, kroz realizaciju projekata obrazovnih ustanova u 12 gradova i opština u Srbiji unapredi uslove u školama, Muzičkoj školi „Josif Marinković“ iz Zrenjanina dodeljena su sredstva u iznosu od 797.397,70 dinara.

U skladu sa programom konkursa koji je 2020. godine bio usmeren na oblast obrazovanja- digitalizaciju nastavnog procesa i bezbednosnih sistema, Muzička škola je realizovala projekat putem kog je nabavljena računarska oprema za potrebe informatičkog kabineta i tonskog studija, uz prethodno izvršeno sređivanje informatičkog kabineta sanacijom vlage i izvođenje neophodnih elektro-radova. Time su obezbeđeni adekvatni tehnički i bezbednosni uslovi za nesmetanu realizaciju nastave.

„Nastavni proces u oblasti informatike, muzičke produkcije i rad jednog tonskog studija, se ne može zamisliti bez primene računara i digitalnih uređaja, kao osnovne komponente i sredstava za rad, gde je neophodno ići u korak sa brzim razvojem savremenih informacionih tehnologija. Takođe, danas je za učenike jedne muzičke škole, bez obzira na usko stručno opredeljenje, neophodno osnovno znanje vezano za informaciono-komunikacione tehnologije, a naročito za muzičku produkciju, jer multimedijalno okruženje u kome stasavaju nameće neophodnost njihovog osposobljavanja praktičnim znanjem i veštinama u interdisciplinarnoj oblasti muzičke, dramske i audio-vizuelne umetnosti“, istakla je Aleksandra Milosavljević Vrebalov, koordinator Tima za pisanje projekata Muzičke škole.

„Muzička škola je specifična obrazovna ustanova. U skladu sa svojom primarnom delatnošću, projekti škole su u prethodnom periodu bili usmereni na prikupljanje sredstava za nabavku i popravku muzičkih instrumenata, međunarodne susrete mladih i horska takmičenja, kao i sanaciju objekta škole. Svesni sveprisutnog procesa transformacije tradicionalnog školskog okruženja, koji teče u skladu sa Strategijom razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine, ovim projektom škola je investirala u nabavku računarske opreme, savremenu infrastrukturu, kako bi omogućili realizaciju obrazovno-vaspitnog rada, a samim tim i unapredili njegov kvalite“, navela je Danijela Radaković Derikrava, direktor škole.

U okviru konkursa „Zajednici zajedno 2020“ NIS je izdvojio sredstva u iznosu od 114,5 miliona dinara, namenjene za finansiranje projekata koji su usmereni na unapređenje bezbednosno-informacionih sistema i digitalizaciju nastavnog procesa u obrazovnim ustanovama u Srbiji. Za Grad Zrenjanin izdvojeno je 12,5 miliona dinara i ta sredstva su iskorišćena za realizaciju projekata u deset osnovnih i srednjih škola na teritoriji Grada i okoline.