Zajedničko delovanje lokalne samouprave, poslodavaca i sindikata.

Socijalno – ekonomski savet Grada Zrenjanina formiran je danas, a sporazum o osnivanju potpisali su danas gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura, Goran Nešić ispred Unije poslodavaca Zrenjanina i Milenko Vujović iz Saveza samostalnih sindikata za Zrenjanin.

Gradonačelnik Simo Salapura je rekao da je na ovaj način pokrenut mehanizam u kom će zajedno delovati jedinica lokalne samouprave, poslodavci i sindikat.

– Cilj je da imamo međusobno razumevanje i saradnju koja je veoma bitna za unapređenje života u našem gradu, ali i za naš dalji razvoj. Imenovali smo lice koje će izvršiti registarciju Saveta u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Inače, u pomenutom registru postoji ukupno 23 formirana saveta na teritoriji Republike Srbije, a današnjim formiranjem ovo je deseti Socijalno – ekonomski savet na teritoriji Vojvodine i verujem da ćemo u narednom periodu imati dobru saradnju, kako na lokalu, tako i sa višim instancama – rekao je gradonačelnik Salapura.

Slavoljub Arsenijević podsekretar u Sekretarijatu za privredu i turizam Vlade Vojvodine je govoreći o značaju Saveta istakao da je njegova uloga sažeta u tome da su tri strane napravile dogovor – sindikati, poslodavci, Grad.
– To je značajno iz više razloga, pre svega, to je jedina institucija gde se na ovaj način može doći do određenih zaključaka, usaglasiti stavove i preko pokrajinskog Saveta poslati ih republičkom Savetu kome predsedava predsednica i još šest ministara. To znači da svi problemi koji ovde budu detektovani biće prosleđeni državnom nivou gde će se tražiti rešenje – rekao je Arsenijević.

U ime Samostalnog sindikata Melanija Lojpur je ukazala da je jedan od zadataka osnivanje Saveta i u drugim opštinama Srednjobanatskog okruga, a ono što je, kako je ocenila jedan od naslikovitijih ciljeva jeste da to telo ima mogućnost da probleme između poslodavca i sindikata rešava.

Govoreći o radu u narednom periodu Goran Nešić je rekao da će sednice i aktivnosti biti transparentne i, što je bitno, redovne.
– Problema uvek ima, poslodavci su navikli na rešavanje problema i mislim da ćemo biti dobar partner u ovom delu, u smislu da pomognemo i sredinu u kojoj živimo razvijamo i napravimo bolje uslove za život u ovom gradu – rekao je Nešić.

Inače, Savet je osnovan u cilju uspostavljanja i razvoja socijalnog dijaloga o pitanjima od značaja za ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava čoveka, materijalnog, socijalnog i ekonomskog položaja zaposlenih i poslodavaca i uslova njihovog života i rada, razvoja kulture kolektivnog pregovaranja, podsticanje mirnog rešavanja kolektivnih radnih sporova, ravoja demokratije i izdavanja časopisa, brošura i drugih publikacija iz delokruga svog rada.

Takođe, lokalni savet razmatraće pitanja uticaja ekonomske politike i mera za njeno sprovođenje na socijalni razvoj i stabilnost, politike zapošljavanja, politike zarada i cena, konkurencije i produktivnosti, privatizacije i druga pitanja strukturnog prilagođavanja, zaštite radne i životne sredine, obrazovanje i profesionalne obuke, zdravstvene i socijalne zaštite i sigurnosti, demografskih kretanja i druga pitanja od značaja za socijalni i ekonomski položaj zaposlenih i poslodavca.

Preuzeto sa: www.zrenjanin.rs