Nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje starijih osoba je nedovoljno vidljivo.

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijima Crveni krst Zrenjanin je organizovao tribinu kao i uličnu akciju tokom koje su volonteri delili promotivni materijal, a sve sa ciljem da se javnosti skrene pažnja na postojanje ovog ozbiljnog javnozdravstvenog, ali i društvenog problema.

Nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje starijih osoba je nedovoljno vidljivo, nedovoljno prepoznato i nedovoljno prijavljen oblik kršenja ljudskih prava.

Crveni krst se kroz svoj Program brige o starijima svakodnevno bori protiv ovog problema, ali obeležavanje 15. juna je još jedan način da se promoviše veća uključenost starijih u pitanja koja se njih tiču, ali i u brojne aktivnosti u zajednici i na taj način im se omogući kvalitetniji život, život bez nasilja.

Ovogodišnja tema je „Pristup pravdi“ i služi kao podsetnik na važnost zadovoljavanja potreba starijih osoba u slučaju da potraže pomoć i podršku.

Starije osobe koje su se suočile sa situacijama nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja često se suočavaju sa višestrukim preprekama u pristupu pravdi kao što su pitanja pristupačnosti, prilagođavanja potrebama starijih osoba, prekomernih kašnjenja i zaostataka u sudskim procesima, uticaja digitalizacije, kulturnih normi, rodne pristrasnosti, diskriminacije koje su često ukorenjene u javnim politikama, normama i u praksi.

Dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama prvi put je u svetu obeležen 15. juna 2006. godine, a inicijator njegovog obeležavanja bila je Međunarodna mreža za prevenciju nasilja nad starijima (INPEA). U Srbiji je prvi put ovaj datum obeležen 15. juna 2007. godine na inicijativu i u organizaciji Crvenog krsta Srbije. Od tada se svake godine ovaj datum obeležava uz usku saradnju javnog i civilnog sektora.