Odbornici o zaduživanju grada Zrenjanina radi finansiranja kapitalnih investicija.

Predsednik Skupštine grada, Čedomir Janjić, zakazao je 11. sednicu Skupštine grada na kojoj će odbornici imati priliku da diskutuju po 29 tačaka Dnevnog reda.

Na dnevnom redu predstojeće sednice Skupštine grada Zrenjanina, zakazane za subotu 31.07.2021. godine naći će se, kao prva tačka, Predlog Odluke o zaduživanju grada Zrenjanina radi finansiranja kapitalnih investicija.

Dnevni red 11. sednice Skupštine grada je sledeći:

1. Predlog Odluke o zaduživanju grada Zrenjanina radi finansiranja kapitalnih investicija

2. Izbor člana Gradskog veća

3. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o poslovnom prostoru grada Zrenjanina

4. Predlog Izmene i dopune Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2021. godinu

5. Izveštaj o poslovanju JKP ”Vodovod i kanalizacija” Zrenjanin za 2020. godinu

6. Izveštaj o poslovanju JKP ”Čistoća i zelenilo” Zrenjanin za 2020. godinu

7. Izveštaj o radu Mesnih zajednica za 2020. godinu

8. Predlog Rešenja o razrešenju predsednika, članova, sekretara i njihovih zamenika Gradske izborne komisije u stalnom sastavu u Zrenjaninu

9. Predlog Rešenja o obrazovanju i imenovanju predsednika, članova, sekretara i njihovih zamenika Gradske izborne komisije u stalnom sastavu u Zrenjaninu

10. Predlog Rešenja o prestanku mandata direktora JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin

11. Predlog Rešenja o imenovanju v.d. direktora JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin

12. Predlog Rešenja o prestanku mandata v.d. direktora JKP “Gradska toplana” Zrenjanin

13. Predlog Rešenja o imenovanju v.d. direktora JKP “Gradska toplana” Zrenjanin

14. Predlog Rešenja o prestanku mandata direktora JKP “Pijace i parkinzi” Zrenjanin

15. Predlog Rešenja o imenovanju v.d. direktora JKP “Pijace i parkinzi” Zrenjanin

16. Predlog Rešenja o razrešenju direktora Javne ustanove ”Sportski objekti” Zrenjanin

17. Predlog Rešenja o imenovanju v.d. direktora Javne ustanove ”Sportski objekti” Zrenjanin

18. Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju i postavljenju članova Gradskog štaba za vanredne situacije

19. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole “1. oktobar” Botoš

20. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “1.oktobar” Botoš

21. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Stevan Knićanin” Knićanin

22. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole “Aleksandar Sabovljev” Ečka

23. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Aleksandar Sabovljev” Ečka

24. Predlog Rešenja o razrešenju dva člana Školskog odbora Osnovne škole “Sveti Sava” Stajićevo

25. Predlog Rešenja o imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole “Sveti Sava” Stajićevo

26. Predlog Rešenja o razrešenju dva člana Školskog odbora Elektrotehničke i građevinske škole “Nikola Tesla” Zrenjanin

27. Predlog Rešenja o imenovanju tri člana Školskog odbora Elektrotehničke i građevinske škole “Nikola Tesla” Zrenjanin

28. Predlog Rešenja o razrešenju Školskog odbora Osnovne škole u Lukićevu

29. Predlog Rešenja o imenovanju Školskog odbora Osnovne škole u Lukićevu

Sednica će se održati u velikoj sali Kulturnog centra Zrenjanina, sa početkom u 10,00 časova a prenos ćete moći da pratite na linku ovde.