Odbornici će raspravljati po 19 tačaka dnevnog reda.

Predsednik Skupštine grada, Čedomir Janjić, zakazao je 10. sednicu Skupštine grada. Na dnevnom redu predstojeće sednice Skupštine grada Zrenjanina, zakazane za utorak 29.06.2021. godine naći će se 19 tačaka.

Na predloženom dnevnom redu su sledeće tačke:

1. Predlog Odluke o završnom računu budžeta grada Zrenjanina za 2020. godinu – Konsolidovani završni račun

2. Predlog Odluke o donošenju Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije radne zone ”Jugoistok I ” u Zrenjaninu

3. Predlog Odluke o donošenju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije ”Mala Amerika ” u Zrenjaninu

4. Predlog Odluke o donošenju Plana generalne regulacije naseljenog mesta Aradac

5. Predlog Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije za dalekovod 110 kv TS Perlez – TS Zrenjanin 2

6. Predlog Odluke o izradi Izmene i dopune Plana generalne regulacije ”Bagljaš” u Zrenjaninu

7. Predlog Odluke o izradi Izmene i dopune Plana generalne regulacije ”Berbersko bolnica” u Zrenjaninu

8. Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije dela obilaznice oko Orlovata, deonica od raskrsnice ulice Botoški drum i Ive Lole Ribara, do raskrsnice državnog puta PA reda br. 130 za Tomaševac, sa drumskim mostom preko reke Tamiš, u dužini od 1,6 km

9. Predlog Odluke o izmeni Odluke o osnivanju JKP ”Gradska toplana” Zrenjanin

10. Predlog Odluke o oduzimanju prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini grada Zrenjanina Domu zdravlja ”dr. Boško Vrebalov”i ”Apoteci” Zrenjanin

11. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku JKP ”Gradska toplana” Zrenjanin kojom se iskazana neto dobit po završnom računu za 2020. godinu, u iznosu od 6.253.306,00 dinara u celosti usmerava na pokriće dela gubitka ranijih godina

12. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima čiji je osnivač grad Zrenjanin, za period od 01.01. do 31.03.2021. godine

13. Izveštaj o poslovanju za period 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine JKP ”Gradska toplana” Zrenjanin

14. Izveštaj o radu Službe vaninstitucionalne zaštite Gerontološkog centra Zrenjanin za 2020. godinu

15. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na izmenu Programa poslovanja ”Javnog preduzeća za urbanizam” Zrenjanin za 2021. godinu

16. Predlog Rešenja o prestanku mandata direktora Javnog preduzeća ”Gradska stambena agencija” Zrenjanin

17. Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća ”Gradska stambena agencija” Zrenjanin

18. Predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina – Most

19. Predlog Rešenja o imenovanju direktora Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina – Most

Sednica će se održati u velikoj sali Kulturnog centra Zrenjanina, sa početkom u 10,00 časova a prenos ćete moći da pratite na linku ovde.