Zakazana 2. sednica Skupštine grada Zrenjanina.

Novi predsednik Skupštine grada Zrenjanina, Čedomir Janjić, sazvao je za petak 18. septembar, 2. sednicu Skupštine grada Zrenjanina u ovom sazivu. Sednica će se održati u velikoj sali Kulturnog centra Zrenjanina zbog poštovanja epidemioloških mera, sa početkom u 10,00 časova i predložene su sledeće tačke dnevnog reda:

1. Izbor Gradonačelnika, zamenika Gradonačelnika i članova Gradskog veća
2. Izbor zamenika predsednika Skupštine grada
3. Postavljenje zamenika sekretara Skupštine grada
4. Izbor predsednika i članova Komisije za mandatna pitanja
5. Izbor predsednika i članova Komisije za personalna pitanja
6. Izbor predsednika i članova Komisije za propise
7. Predlog Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Zrenjanina za 2019. godinu
8. Predlog Odluke o završnom računu budžeta grada Zrenjanina za 2019. godinu – Konsolidovani završni račun
9. Predlog Odluke o izmeni Odluke o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Zrenjanina

Sednicu ćete moći da pratite uživo na našem portalu.