Na Referendum izašlo 33,84% glasača sa teritorije Grada Zrenjanina.

Državljani Republike Srbije u nedelju, 16. januara, izjašnjavali su se na referendumu radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije. Na referendumskom pitanju: “Da li ste za potvrđivanje Akta o promeni Ustava Republike Srbije?” na glasačkom listiću se izjašnjavalo zaokruživanjem reči “da” ili reči “ne”.

Na teritoriji Grada Zrenjanina glasalo je 34.138 od 100.893 punoletnih građana koji su upisani u birački spisak, što je 33,84% glasača sa teritorije Grada Zrenjanina.

Opciju „Da“ zaokružilo je 19.145, što je 56,08%, dok je za opciju „Ne“ bilo 14.649 glasača, što je 42,91% glasača sa teritorije Grada Zrenjanina. Broj nevažećih glasačkih listića je 334 što je 0,98%.

Glasanje se obavljalo, uz poštovanje svih protivepidemijskih mera koje su na snazi u Republici Srbiji, od 7.00 do 20.00 časova na 70 glasačkih mesta na teritoriji Zrenjanina.