Program Gradske narodne biblioteke „Žarko Zrenjanin“ u Noći muzeja.

Živa biblioteka, projekat Kancelarije saveta Evrope  uz podršku Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, drugi put se realizuje u Zrenjaninu. Knjige u Živoj biblioteci su ljudi, predstavnici grupa koje su često meta predrasuda i stereotipa, žrtve diskriminacije i socijalne ekskluzije. U ovoj biblioteci, knjige ne samo da mogu da pričaju, već mogu i da odgovaraju na pitanja čitalaca, postavljaju pitanja i uče.

biblioteka3

U maju 2017. godine, Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope obeležen je organizacijom Žive biblioteke, koja je tada prvi put realizovana u našem gradu. Veliki broj zainteresovanih posetilaca inicirao je i ovog maja bibliotekare na organizaciju novog susreta živih knjiga i čitalaca.

Gradska narodna biblioteka “Žarko Zrenjanin”, uz bavljenje svojom primarnom, bibliotečko-informacionom delatnošću, dugi niz godina organizuje projekte i programe koji promovišu ljudska prava i bave se grupama koje su u riziku od socijale isključenosti.

biblioteka2
U godinama koje su za nama, zrenjaninska biblioteka je pomogla formiranju biblioteke u Okružnom zatvoru, biblioteke u zrenjaninskoj opštoj bolnici, organizovala je 2017. prvu “Živu biblioteku” u Zrenjaninu koja je pružila mogućnost prevazilaženja stereotipa i stigmatizacije prema manjinskim i marginalizovanim grupama. Kroz projekat “Obrazovanjem do samostalnosti” pružena je podrška i edukacija ženama koje su žrtve nasilja u porodici, a kontinuirano se realizuju radionice kroz koje se prevenira vršnjačko i digitalno nasilje.

Uspostavljena je dobra saranja sa Klubom za stara i odrasla lica pri Gerontološkom centru Zrenjanin, takođe saradnja sa Nacionalnim udruženjem roditelja dece obolele od raka (NURDOR).

biblioteka1

Zrenjaninska biblioteka objavila je i 6 audio knjiga u okviru edicije  “Biblioteka za slušanje” zvučne knjige za slepu i slabovidu decu u saradnji sa Ministarstvom kulture i  informisanja, lokalnom samoupravom i Međuopštinskim savezom slepih i slabovidih Zrenjanina.

slusanje 2