Saopštenje JKP "Vodovod i kanalizacija".

OCITAVANJEVODOMERA

U zimskom periodu adekvatna toplotna zaštita vodomera i unutrašnjih instalacija je jedini siguran način da se izgbegnu havarije  u objektima, troškovi za njihovu sanaciju i prekid vodosnabdevanja. Niske temperature mogu prouzrokovati smrzavanja  i ozbiljna oštećenja mernog uređaja (vodomera) i unutrašnjih vodovodnih instalacija u objektima, i iz tog razloga podsećamo korisnike da ih, zbog zime koja je pred nama, blagovremeno i na odgovarajući način zaštite.

Na taj način mogu da izbegnu prekide vodosnabdevanja u objektima, koje su posledica havarija usled smrzavanja cevi i vodomera, kao i troškove njihovih sanacija. Potrebno je pre svega toplotno izolovati merne uređaje odnosno vodomere, a bitno je napomenuti da samo zavijanje vodomera u krpe ne predstavlja dovoljnu i sigurnu zaštitu,  već je potrebno postaviti preko vodomera neki termoizolacioni materijal kao što su stiropor, daske, staklena vuna ili slama.

Preporučujemo korisnicima da provere da li su poklopci na vodovodnim šahtovima dobro zatvoreni  i da ih ne otvaraju na niskim temperaturama kako ne bi došlo do smrzavanja vodomera i vode u cevima. Potrebno je preventivno izvršiti toplotnu izolaciju cevi u prostorijama koje se slabije ili uopšte ne greju. Dvorišne česme je preporučljivo isključiti u zimskom periodu, a dvorišne vodovodne instalacije koje vode do česama garaža i nusprostorija koje se ne greju trebalo bi isprazniti ili zaštititi.

Posebnu pažnju treba obratiti na objekte u kojima se periodično boravi (vikendice, prazne kuće..) i u kojima u zimskom periodu nema potrošnje vode. Preporučljivo je zatvoriti vodu, prekontrolisati instalacije i vodomere i ispustiti vodu iz instalacija kako ne bi došlo do smrzavanja i pucanja vodomera i cevi.

Podsećamo da je, prema „Odluci o snabdevanju vodom za piće, prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda“ koju je donela Skupština grada Zrenjanina, obaveza korisnika da se staraju o unutrašnjim vodovodnim instalacijama (od vodomera ka objektu) i da spreče svako oštećenje vodomera. Iz tog razloga korisnici i snose troškove sanacije havarija na unutrašnjim instalacijama ali i baždarenje, odnosno zamenu puknutog vodomera.

Ukoliko ipak dođe do pucanja vodomera korisnici treba da se obrate Službi naplate (kancelarija1) našeg preduzeća u prostorijama Korisničkog centra u Petefijevoj 3 u Zrenjaninu, gde će im prema  važećem cenovniku  biti izdat predračun za baždarenje smrznutog vodomera, a nakon uplate tog iznosa biće izvršena i zamenavodomera. Sve dodatne informacije korisnici mogu dobiti na jedan od brojeva telefona Službe naplate 023/593-014 ili 023/593-015.

vodovod1