Santovac: Značajna izdvajanja Grada Zrenjanina za poljoprivredu, ove godine 29 miliona dinara.

Tradicionalni letnji Dan polja strnih žita i ogleda zaštite bilja srednjeg Banata, koji organizuje Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin, održan je danas na oglednom polju službe na imanju “Zlatica” kod Lazareva. Nakon okupljanja učesnika i pozdravnih reči domaćina i gostiju, usledio je obilazak polja i predstavljanje sortnog ogleda strnih žita i zaštite bilja. U ime Grada Zrenjanina skupu su prisustvovali zamenik gradonačelnika Zrenjanina Saša Santovac i član Gradskog veća Marinel Mendrea. 

Zamenik gradonačelnika Saša Santovac istakao je značaj ovakvih susreta i stručnog upoznavanja sa sortama poljoprivrednih kultura i tretmanima koji se primenjuju u cilju optimalne proizvodnje.
– Poljoprivredni proizvođači prepoznaju ono što radi naša Poljoprivredna stručna služba i zašto je važno pojaviti se na ovom mestu. Oni će odraditi stručni deo, a mi smo, kao lokalna samouprava, uvek tu da pomognemo, i rad same službe i razvoj poljoprivrede, kroz naš agrarni budžet, koji će ove godine iznositi 29 miliona dinara. Ta sredstva će se realizovati kroz različite vrste direktnih subvencija i pomoći, ili posredno, kroz uređenje atarskih puteva, kanala za odvodnjavanje i slično – kazao je on. 

Santovac je dodao da je od ukupnog iznosa agrarnog budžeta, 25 miliona planirano iz sredstava zakupa poljoprivredmnog zemljišta u državnoj svojini i to za sledeću namenu: 22 miliona za uređenje i gradnju atarskih puteva i odvodnjavanje, 2 miliona za geodetske i ostale usluge i milion dinara za troškove oko uzurpiranog poljoprivrednog zemljišta. Preostalih 4 miliona je planirano iz tekućih prihoda budžeta i biće usmereno na podršku stočarima, pčelarima, na subvencionisanje poljoprivrednih kredita i drugo.

Zamenik gradonačelnika pomenuo je ovom prilikom i IPA projekat prekogranične saradnje Rumunija-Srbija, koji realizuje Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin. Snežana Parađenović iz PSS objasnila je da se radi o projektu “Integralni pristup meteorološkim uslovima”, koji se zajednički sprovodi sa Politehničkim fakultetom iz Temišvara i tiče se praćenja različitih parametara migracije insekata na pograničnom području, sa obe strane granice.
– Na deset lokacija duž granice s Rumunijom postavili smo meteorološke stanice, s ciljem da za poljoprivredne proizvođače obezbedimo neophodne informacije koje se direktno reflektuju na proizvodnju i kvalitet useva, a odnose se na kretanja insekata koji napadaju veliki broj kultura i s kojima imamo više ili manje problema svake godine: kukuruzni plamenac, pamukova sovica, sovica gama, kukuruzna zlatica i žičari. Takođe, na meteorološkim stanicama će se pratiti i drugi parametri kao što su temperatura zemljišta i vazduha, količine padavina, agrohemijska struktura zemljišta – rekla je Snežana Parađenović.

I ovoga puta skup je okupio brojne poljoprivredne proizvođače, proizvođače sredstava za zaštitu bilja, predstavnike Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada i lokalne samouprave, a organizovan je za područje Srednjeg Banata. Sortni makroogled strnih žita obuhvatio je ozimu pšenicu, tritikale, ozimi ječam i Delta-agrar pšenicu, a predstavljeni su agrotehnički tretmani i ogledi na merkantilnoj pšenici, ječmu, ovsu, kukuruzu, suncokretu i soji. Stručni vodič kroz ogled polja bila je Zorica Rajačić, rukovodilac savetodavne službe PSS, koja je i pozdravila prisutne na početku današnjeg obilaska i zahvalila im se što su se ponovo okupili nakon dve godine, s obzirom da prošle godine, zbog epidemiološke situacije, Dan polja nije održan. 

Ona je objasnila da su na oglednom polju “Zlatica” usevi posejani krajem oktobra ili nešto kasnije, uz iste setvene uslove, sa dovoljno kišnih dana i povoljnih uslova tokom nicanja i bokorenja.
– Karakteristika godine je da je pšenica imala izuzetno dobre uslove za bokorenje, sa veoma povoljnim temperaturama, sve do pre nekoliko dana, i one su najviše odgovarale upravo strnim žitima. Sada će, međutim, toplota skratiti period voštane zrelosti i svakim danom će se otpuštati vlaga iz zrna, čime se bližimo i punoj zrelosti pšenice i za sedam do deset dana može se očekivati žetva – istakla je Zorica Rajačić.

Preuzeto sa: www.zrenjanin.rs