Saopštenje Gruppo Zilio doo Beograd.

Od danas, 24. februara u 17 časova, celokupno vodosnabdevanje grada vrši se vodom sa postrojenja za prečišćavanje pitke vode.

Obaveštavamo javnost da nam je putem mejla stigla registraciona prijava o promeni u APR-u ovlašćenog lica za zastupanje privrednog društva Gruppo Zilio doo Beograd, kojom je na funkciju direktora, umesto razrešenog Nenada Obradovića, imenovan Bojan Dimkić.

Direktor Dimkić obavestio je JKP ”Vodovod i kanalizacija” Zrenjanin da je postrojenje spremno za tretman vode u punom kapacitetu i da će se u narednom periodu vršiti neophodne radnje ka postizanju kvaliteta vode u skladu sa pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

JKP “Vodovod i kanalizacija” Zrenjanin će redovno objavljivati analize vode. Naglašavamo da je zabrana vode za piće iz gradske vodovodne mreže i dalje na snazi.