Lažno predstavljanje nepoznatih osoba.

U toku jučerašljeg dana JKP „Vodovod i kanalizacija“ je dobilo više poziva građana iz Mužljanske kolonije sa pitanjem da li su u obavezi da prime radnike ovog preduzeća koji u popodnevnim časovima proveravaju unutrašnje instalacije i zašto moraju da plate te usluge, a bilo je i sumnji da im je otuđena i imovina prilikom pregleda instalacija.

OCITAVANJEVODOMERA

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin obaveštava korisnike da ne sprovodi akciju provere unutrašnjih vodovodnih instalacija, da nisu u pitanju radnici tog preduzeća, te da je reč o lažnom predstavljanju nepoznatih osoba. Iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ pozivaju građane da pomenute osobe ne primaju u svoje kuće i da, ukoliko te osobe stupe u kontakt sa njima, predstave se kao radnici ovog preduzeća i ponude im usluge, o tome obaveste MUP u Zrenjaninu.

Napominjemo da je ovo preduzeće zaduženo za održavanje ulične vodovodne mreže i cevi do mernog uređaja korisnika, odnosno vodomera. JKP „Vodovod i kanalizacija“ ni uslužno ne vrši proveru niti radove na unutrašnjim instalacijama – dakle, za kompletnu unutrašnju instalaciju, od vodomera pa na dalje, odgovorni su korisnici i oni brinu o njoj i za kontrolu i sanaciju istih angažuju ovlašćene firme.

Eventualno, radnici JKP „Vodovod i kanalizacija“ mogu izvršiti proveru unutrašnjih instalacija u sklopu otklanjanja kvara na uličnoj vodovodnoj mreži. Bitno je napomenuti da radnici ovog preduzeća ne dolaze kod korisnika bez poziva samih korisnika, a kada izlaze na teren to čine u službenim vozilima i radnim uniformama sa jasnim obeležjima JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin.

petkus baner