Saopštenje JKP „Vodovod i kanalizacija“.

racun

U toku je podela računa za decembar mesec. Na dan Božića, 7. januara, neće raditi Korisnički centar ni naplatna mesta, a dežuraju ekipe za otklanjanje kvarova na mreži. Na poleđini računa čestitka sugrađanima.

Na dan Božića, u ponedeljak 7. januara, neće raditi Korisnički centar kao ni naplatna mesta JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin. Od utorka, 8. janura, Korisnički centar i sva naplatna mesta radiće po uobičajenom radnom vremenu. Korisnicima je 7. januara, za prijavu kvarova na javnoj vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, 24 časa na raspolaganju telefon dispečerske službe 023/534-097, a za njihovo otklanjanje dežuraće, kao i svakog dana u godini, ekipe održavanja vodovodne i kanalizacione mreže.

U gradu je u toku podela računa JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin za decembar mesec 2018. godine, dok su za naseljena mesta računi predati „Pošti“ radi dalje distribucije. Na poleđeni računa nalazi se čestitka koju je JKP „Vodovod i kanalizacija“ uputila sugrađanima povodom božićnih i novogodišnjih praznika.

U zimskom periodu, od novembra do marta meseca, odnosno do prvog redovnog očitavanja vodomera, korisnici široke potrošnje se zadužuju akontativno, tj. na osnovu svoje dosadašnje prosečne mesečne potrošnje, što je slučaj i na računima za decembar mesec. Svi korisnici koji su do 25. decembra prijavili stanje svojih vodomera biće zaduženi na osnovu javljenog stanja, a način zaduženja naznačen je na samom računu. Korisnici iz objekata kolektivnog stanovanja (kućni saveti) i privredni subjekti su zaduženi na osnovu očitanog stanja.

Računi za decembar mesec dospevaju na naplatu 20. januara, a bez naplate provizije korisnici račune mogu platiti na jednom od devet  naplatnih mesta  preduzeća u gradu. Reklamacije na račun za decembar mesec korisnici mogu podneti najkasnije do 20. januara, a reklamacije podnete nakon tog datuma neće se razmatrati i biće odbačene kao neblagovremene. Korisnici reklamacije mogu podneti lično na šalteru 1 u prostorijama Korisničkog centra u Petefijevoj 3 u Zrenjaninu, poslati poštom na adresu: JKP „Vodovod i kanalizacija“, Petefijeva 3, 23101 Zrenjanin sa naznakom REKLAMACIJA – SLUŽBA INFORMISANjA, ili mejlom na info@vikzr.rs. Kod reklamacija poslatih poštom ili mejlom obavezno je da korisnici navedu ime i prezime, adresu i kontakt telefon.
Za sve potrebne informacije korisnicima je na raspolaganju besplatna korisnička info linija 0800/024-023 (radnim danima od 7 do 15 časova). Prijavu stanja vodomera korisnici, koji to žele, mogu izvršiti u periodu između 2o-og i 25-og januara.