Rok za podnošenje reklamacija 20. mart.

Prvog marta počela je podela februarskih računa za usluge JKP „Vodovod i kanalizacija“ i planirano je da se ona za korisnike u gradu završi do 11. marta. Za korisnike u naseljenim mestima računi su predati „Pošti“ radi dalje distribucije na adrese korisnika.

U zimskom periodu, od novembra do prvog redovnog očitavanja vodomera u ovoj godini, korisnici široke potrošnje zadužuju se akontativno, tj. na osnovu svoje dosadašnje prosečne mesečne potrošnje, što je slučaj i na februarskim računima. Svi korisnici koji su do 25. februara prijavili stanje svojih vodomera zaduženi su na osnovu javljenog stanja, a način zaduženja naznačen je na samom računu. Korisnici iz objekata kolektivnog stanovanja (kućni saveti) zaduženi su na osnovu očitanog stanja vodomera.

Računi za februar mesec dospevaju na naplatu 20. marta, a bez naplate provizije korisnici račune mogu platiti na jednom od devet naplatnih mesta preduzeća u gradu. Reklamacije na račun za februar mesec korisnici mogu podneti najkasnije do 20. marta, a reklamacije podnete nakon tog datuma neće se razmatrati i biće odbačene kao neblagovremene.

Korisnici reklamacije mogu podneti lično na šalteru 1 u prostorijama Korisničkog centra u Petefijevoj 3 u Zrenjaninu, poslati poštom na adresu: JKP „Vodovod i kanalizacija“, Petefijeva 3, 23101 Zrenjanin sa naznakom REKLAMACIJA – SLUŽBA INFORMISANjA, ili mejlom na info@vikzr.rs. Kod reklamacija poslatih poštom ili mejlom obavezno je da korisnici navedu ime i prezime, adresu i kontakt telefon.

Za sve informacije u vezi izvršenih uplata i trenutnih dugovanja, korisnici mogu kontaktirati Službu naplate na jedan od dva broja telefona 023/593-014 i 023/593-015, radnim danima od 7,30 d0 13,30 časova, ili im se, u navedenom terminu, lično obratiti u kancelariji 1 Korisničkog centra.

Za sve potrebne informacije korisnicima je na raspolaganju i besplatna korisnička info linija 0800/024-023 (radnim danima od 7 do 15 časova).

Prijavu stanja vodomera korisnici, koji to žele, mogu izvršiti u periodu od 2o-og do 25-og marta u 12 časova, kako bi se javljeno stanje našlo na računu za mart mesec.