Oglašeno zemljište u Zrenjaninu na 15 godina.

Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srbije, u cilju pojednostavljivanja procesa zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, razvila je veb aplikaciju „Digitalno javno nadmetanje“, koja će omogućiti svim zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima da elektronskim putem učestvuju u javnim nadmetanjima za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Aplikacija je potpuno besplatna, dostupna svima i može se koristiti na računarima i mobilnim uređajima. Postoji ćirilična i latinična verzija aplikacije, kao i verzija na mađarskom jeziku.

Na početnoj strani sajta Uprave za poljoprivredno zemljište se nalazi najnoviji Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2020/2021. godinu za grad Zrenjanin, kao i pregled grupisanih javnih nadmetanja, tj. spisak parcela po istim. Takođe, na Geoportalu Uprave za poljoprivredno zemljište mogu se pronaći svi relevantni podaci o parcelama koje se nude u zakup, uključujući i tačan položaj, izgled i oblik parcela prikazan na satelitskim podlogama.

Na desnoj strani se nalazi aplikacija za digitalno javno nadmetanje, uputstvo za korišćenje na srpskom i mađarskom jeziku, kao i video uputstvo, u kojima su detaljno objašnjeni koraci koje je potrebno uraditi da bi se poslala ponuda za javno nadmetanje.

Javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Zrenjanina raspisan je 18. marta 2021. godine i ukupna površina državnog poljoprivrednog zemljišta koja se nudi u zakup u 27 katastarskih opština iznosi 9.010 hektara. Od toga na period zakupa od 15 godina u ponudi je čak 8.266 hektara, a za preostalih 744 hektara period zakupa je godinu dana.

Javna nadmetanja se odvijaju elektronskim putem kroz navedenu aplikaciju, a podsećamo da je rok za prijavljivanje do sutra, 25. marta 2021. godine u 12 časova. Otvaranje ponuda, odnosno kreiranje rang liste zakazano je za 2. april 2021. godine u 12 časova.

Svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači koji ispunjavaju uslove za učešće na nadmetanju u Zrenjaninu, na lak i jednostavan način mogu poslati svoje ponude putem aplikacije, bilo da koriste računar ili mobilni telefon.

Preuzeto sa: www.zrenjanin.rs