“Zli slikar”.

U ponedeljak, 18. novembra u 19 časova u Salonu Savremene galerije Zrenjanin otvorena je samostalna izložba Ivana Grubanova pod nazivom „Zli slikar“. Izložbu je otvorila kustos Galerije Sunčica Lambić Fenjčev.

Okosnicu izložbe čine dela iz serije „Zli slikar“. “Zli slikar” je umetnikov semantički model, mreža koncepata i njihovih međusobnih veza, koji istražuje slikarstvo kao najdemokratskiji način oslikavanja društvene realnosti. Kontinuitet slikarstva se prepliće sa slikom istorije, stoga je u mogućnosti da zapiše kontra-stavove u percepciju istorije i u poredak centralne javne sfere. Zli slikar teži da kreira neslaganje oko toga šta je vidljivo u datoj situaciji, šta je njena suština u odnosu na društvenu realnost i šta se može reći i uraditi povodom toga. Centralna javna sfera primenjuje vojni manevar “Dimne zavese” da sakrije pokret realnosti iza fantazmagoričkih slika kojima okupira naš pogled. Zli slikar angažuje imaginativno i prikazuje nevidljivo iza dimne zavese da omogući njegovo kontinuirano prisustvo u smislu istorijskog kontinuiteta i kontinuiranog izazova zvaničnoj vizuelnosti.

Ivan Grubanov je rođen 1976. godine. Završio je Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu i usavršavao se na akademijama i univerzitetima u Amsterdamu (Holandija), Londonu (Velika Britanija), Braunšvajgu (Nemačka), Madridu (Španija), Luevenu (Belgija). Imao je brojne samostalne i kolektivne izložbe u zemlji i inostranstvu. Godine 2015. bio je predstavnik Srbije na 56. Bijenalu u Veneciji sa izložbom United Dead Nations.