Servisna informacija.

Telefon dispečerske službe JKP „Vodovod i kanalizacija“ 534-097  je ponovo u funkciji i na raspolaganju je korisnicima 24 časa za prijavu kvarova na javnoj vodovodnoj i kanalizacionoj mreži.

Danas u toku popodneva operater je otklonio kvar na telefonskoj liniji koji je prijavljen pre 11 dana, koliko nije ni funkcionisao pomenuti broj telefona. Otklanjanjem kvara i vraćanjem u funkciju broja 534-097 privremeni broj telefona 530-150, koji je do danas bio u upotrebi za prijavu kvarova, više se neće koristiti za pomenute svrhe.

vodovod