Na dnevnom redu i o izmenama Odluke o promeni Osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća ”Vodovod i kanalizacija” Zrenjanin.

Skupštine grada Zrenjanina zakazana je za petak 04. februar, i održaće se u velikoj sali Kulturnog centra Zrenjanina, sa početkom u 10,00 časova.

Na dnevnom redu sednice zrenjaninskog parlameta, među 18 tačaka naći će se i Predlog Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji grada Zrenjanina.

Dnevni red sutrašnje sednice je sledeći:

1. Predlog Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji grada Zrenjanina
2. Predlog Odluke o izmenama Odluke o promeni Osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća ”Vodovod i kanalizacija” Zrenjanin
3. Predlog Odluke o radnom vremenu Apotekarske ustanove Apoteka Zrenjanin
4. Predlog Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije za izgradnju distributivnog gasovoda MOR 16 BAR, GMRS Elemir – MRS Taraš i GMRS Elemir – MRS Jankov Most

5. Predlog Odluke o izradi Izmene i dopune plana generalne regulacije ”Gradnulica” u Zrenjaninu
6. Predlog Odluke o izradi Izmene i dopune plana generalne regulacije ”Jugoistok” u Zrenjaninu
7. Predlog Odluke o pokretanju postupka pribavljanja građevinskog zemljišta u javnu svojinu grada Zrenjanina neposrednom pogodbom
8. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta ”Javnog preduzeća za urbanizam” Zrenjanin
9. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Narodnog pozorišta ”Toša Jovanović” Zrenjanin
10. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka – Zrenjanin
11. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Apotekarske ustanove Apoteke Zrenjanin
12. Predlog Rešenja o dopuni Rešenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanje povrde o smrti
13. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP ”Vodovod i kanalizacija” Zrenjanin pod br. 3728 od 14. decembra 2021. godine.
14. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću gubitka JP ”Gradska stambena agencija” Zrenjanin
15. Izveštaj o radu Službe za budžetsku inspekciju grada Zrenjanina za 2021. godinu
16. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na I izmenu programa poslovanja JKP ”Pijace i parkinzi” Zrenjanin za 2022. godinu
17. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP ”Gradska toplana” Zrenjanin za 2022. godinu
18. Predlog Zaključka o usvajanju u celosti Izmene Godišnjeg plana rada za radnu 2021/2022. godinu Predškolske ustanove Zrenjanin