Saopštenje Gradskog odbora Demokratske stranke u Zrenjaninu.

Državna revizorska institucija utvrdila je da je 2017. godine nepravilno potrošeno 217 milijardi dinara budžetskog novca. Srpska napredna stranka je za godinu dana potrošila 50 godišnjih budžeta grada Zrenjanina! Naravno, u tom nemilom poslu učestvovala je i naša gradska uprava, a odbornica Alisa Kockar izdvojila je samo nekoliko najvažnijih.

Nisu umeli da popišu sopstvenu imovinu kako treba, niti da iskažu njenu vrednost. Nezakonito su uvećali plate i trošili na novogodišnje paketiće, putovanja, dodatna zapošljavanja. Preporuka državnog revizora: molimo vas da ubuduće popisujete imovinu kako treba i trošite novac u skladu sa zakonom.

Ogromna svota novca potrošena je bez javnih nabavki ili ne u skladu sa propisima, a deo novca otišao je iz budžeta bez validne dokumentacije. Sredstva su prenošena, a nije bilo nikakve kontrole kako su utrošena. Preporuka državnog revizora: molimo vas da ubuduće sprovodite javne nabavke, kontrolišete utrošak sredstava i trošite novac u skladu sa zakonom.

Nije vršena naplata penala za neizvršenje radova u ugovorenim rokovima, čime su izvođači radova štićeni, a građani oštećivani. Nedostajale su brojne strategije, procene rizika, sistem kontrole… Preporuka državnog revizora: molimo vas da ubuduće naplaćujete sve kako treba i usvojite neophodna dokumenta.

Odbornica je ukratko prokomentarisala izveštaj gradske uprave: „Zaista ne znam šta je strašnije: kada čitate detaljan opis koliko su pojedini zaposleni u gradskoj upravi nesposobni i bezobrazni ili kada shvatite da su takvi zato što mogu i da nema ozbiljne namere da se takvom ponašanju stane na put – jedina preporuka koju su dobili jeste da ubuduće rade po zakonu. Državni revizor ih je lepo zamolio da ne kradu i ne rasipaju novac i to je sve.“ Naravno da je određeni deo nepravilnosti nastao kao posledica greške i u tom slučaju je upozorenje sasvim dovoljna mera, ali svakom ko je pročitao izveštaj itekako je jasno da je ovde reč o nečemu mnogo opasnijem, tako da sa zebnjom iščekujemo izveštaj za 2018. godinu, navodi u saopštenju Gradski odbor Demokratske stranke u Zrenjaninu.

ds zastava