Zapunjavanje sekundarnih instalacija.

JKP "Gradska toplana" obaveštava svoje kupce da će od 03.08.2016. godine  započeti sa zapunjavanjem sekundarnih instalacija u objektima kolektivnog stanovanja u cilju što adekvatnije prirpeme za grejnu sezonu, kao i u nameri dase  smanji intenzitet prijava kvarova koji nastaju usled ispražnjenosti sekundarnih instalacija grejanja.

Ekipe JKP "Gradska toplana" biće na terenu radi zapunjavanja od 03.08.2016. te iz tih razloga iz ovog javnog preduzeć mole kupce, koji vrše radove na sekundarnim instalacijama, da iste prijave na dispečerski broj 3150 160 kako bismo izbegli neželjenu štetu.