Zbog korona virusa, ispraćaji pokojnika samo uz prisustvo članova porodice.

U Pogrebnoj službi Javno komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin, preduzeli smo sve higijenske i sanitarne mere zaštite zaposlenih i gradjana od moguće zaraze ili prenosa korona virusa, u skladu sa preporukama Vlade Republike Srbije i Gradskog štaba za vanredne situacije .

Na svim gradskim grobljima, u kapelama odnosno prostorijama za ispraćaj pokojnika, obezbedjena su sredstva za dezinfekciju ruku. Više puta u toku dana vrši se dezinfekcija unutrašnjeg prostora na grobljima kao i predmeta koji se koriste tokom sprovodjenja ceremonije sahrane, poput kolica i opreme za rad.

Svi zaposleni u Pogrebnoj službi upoznati su sa merama zaštite na radu koje se primenjuju u datim situacijama, te merama samozaštite od moguće zaraze u kontaktu sa drugim osobama.

Preporučujemo gradjanima da se ispraćaji pokojnika obavljaju uz prisustvo članova porodice odnosno što manjeg broja osoba, kako bi se izbegli rizični kontakti , usled pandemije zaraze korona virusom.

Na svim gradskim grobljima, istaknute su pisane preporuke gradjanima da se saučešće porodici pokojnika izražava samo naklonom, bez rukovanja i drugih fizičkih kontakata, kako bi se smanjila mogućnost zaraze i prenosa korona virusa te da se održava medjusobna fizička udaljenost , u skladu sa preporučenom, većom od dva metra.

Molimo gradjane da za sva pitanja, molbe i druge poslove u Pogrebnoj službi , koriste mogućnost kontakta putem telefona ili elektronske pošte, kako bi se smanjio broj nepotrebnih fizičkih kontakata sa zaposlenima. U slučaju dolaska u prostorije Pogrebne službe odnosno prodavnice pogrebne opreme na adresi:Zrenjanin, Svetosavska br.25., molimo gradjane da se pridržavaju preporučenih mera zaštite zdravlja.

Ukoliko u predstojećem periodu budu izdate nove preporuke nadležnih organa, vezane za zaštitu od zaraze i prenosa zaraze korona virusom, blagovremeno ćemo obaveštavati gradjane o istima, putem sredstava javnog informisanja kao i pisanim putem , isticanjem obaveštenja na vidnim mestima na gradskim grobljima.

Za sve informacije i usluge Pogrebne službe, molimo da se koriste sledeći kontakti: office@jkpciz.co.rs; pogrebno@jkpciz.co.rs ili telefoni broj:023/525-737, 023/561-473 , 023/542-906 i 066/866-0-300.