Smanjene su zalihe svih krvnih grupa.

Došlo je do iznenadne promene lokacije održavanja sutrašnje akcije dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana u prostorijama Mesnih zajednica na Bagljašu (Bulevar Veljka Vlahovića br. 14) sutra, 5. novembra, u terminu od 8,00 do 12,00 časova.

U toku vanredne situacije u celokupnom zdravstvenom sistemu, izazvane pandemijom virusa Kovid-19, smanjene su zalihe svih krvnih grupa. Krv i komponente krvi stalno su potrebne pacijentima, a transfuzijsko lečenje mora biti kontinuirano i sigurno i u vreme pandemije.

Kontinuirano snabdevanje komponentama krvi je neophodno kako bi u svakom trenutku bilo dovoljno krvi za hitne i vanredne situacije, vitalno ugrožene pacijente, za terapiju onkoloških bolesnika kao i planirane hirurške intervencije. Upravo zato, molimo sve građane, ukoliko im zdravstveno stanje dozvoljava, da se odazovu na akcije davanja krvi.

Prilikom organizacije akcija dobrovoljnog davanja krvi poštuju se procedure i preventivne mere radi sprečavanja prenosa virusa na akcijama prikupljanja krvi, u skladu sa propisima i donetim merama i to:
• Pre akcije vrši se dezinfekcija prostorija, dezinfekcija radnih površina i planira se maksimalni broj ljudi u prostorijama;
• Na dan održavanja akcije dobrovoljnog davanja krvi postavlja se dezo barijera, održava se distanca od 1,5 m između svih učesnika akacije i vrši se dezinfekcija ruku svih učesnika akcije;
• Svi zaposleni u Crvenom krstu, kao i volonteri, koriste zaštitna sredstva (maske, rukavice);
• Ekipa Zavoda za transfuziju krvi koristi svoju zaštitnu opremu;
• Po završetku akcije ponovo se radi dezinfekcija prostora.