Obaveštenje firme “Gruppo Zilio”.

Zbog neophodnih servisa i radova na sistemu privremeno će biti prekinuto vodosnabdevanje grada sa postrojenja za prečišćavanje pitke vode oko 13:30h danas.

Za vreme trajanja planiranih radova na postrojenju vodosnabdevanje grada vršiće JKP “VIK” direktno sa izvorišta. U momentu preuzimanja vodosnabdevanja od strane VIK, kao i nakon ponovnog povratka na snabdevanje grada sa postrojenja doći će do kraćeg nestanka vode na teritoriji celog grada.