Obaveštenje JKP “Vodovod i kanalizacija”.

Zbog kvara na telefonskoj liniji u funkciji je privremeni broj za prijavu kvarova na javnoj vodovodnoj i kanalizacionoj mreži – 023/530-150.

U utorak, u popodnevnim časovima, došlo je do kvara na telefonskoj liniji za prijavu kvarova na javnoj vodovodnoj i kanalizacionoj mreži i od tada broj 023/534-097 nije u funkciji. Iz pomenutog razloga aktiviran je privremeni broj za prijavu kvarova 023/530-150, koji je korisnicima na raspolaganju 24 časa.

Pošto je u pitanju broj sa stare centrale potrebno je, nakon poziva, oko 15-ak sekundi da se uspostavi signal sa telefonskom linijom za prijavu kvarova, pa iz tog razloga molimo korisnike za strpljenje. Nakon otklanjanja kvara na telefonskoj liniji, dosadašnji broj 023/534-097 će ponovo biti vraćen u funkciju, o čemu će korisnici biti obavešteni.