U ponedeljak višečasovni prekid vodosnabdevanja u gradu.

Prema najavi iz Elektrodistribucije za ponedeljak 29.05.2017. godine planirani su radovi na trafostanici koja obezbeđuje električnu energiju trafostanicama sa kojih se napajaju bunarske pumpe koje snabdevaju grad vodom. Planirano je da radovi Elektrodistribucije, a i radovi koje planira JKP "Vodovod i kanalizacija" za vreme trajanja prekida snabdevanja električnom energijom, budu izvršeni u periodu od 8,30 do 15 časova, koliko će u ponedeljak i trajati prekid vodosnabdevanja na teritoriji celog grada.

vodovod

Planirani prekid snabdevanja električnom energijom biće iskorišćen za neophodne radove na trafostanicama JKP "Vodovod i kanalizacija", kao i za radove na revitalizaciji pojedinih bunara i bunarskih pumpi koji snabdevaju grad vodom, kao i preventivnu proveru delova vodovodne mreže koja će snabdevati vodom postrojenje za prečišćavanje vode, čime će se u velikoj meri preduprediti pojava potencijalnih problema nakon puštanja postrojenja u rad. Svi pomenuti radovi dovešće do toga da sistem vodosnabdevanja u gradu bude još stabilniji i sigurniji, a samim tim smanjiće se u velikom procentu mogućnosti kvarova koji bi doveli do značajnijih prekida vodosnabdevanja u budućem periodu.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu, a o novom terminu javnost će blagovremeno biti obaveštena.

petkus baner