Saopštenje Doma zdravlja “dr Boško Vrebalov”.

Posle višegodišnjeg zastoja u radu ponovo su otvorene stomatološke ambulante u:

– 1. zdravstvenoj stanici (ul. Dositeja Obradovića bb),
– 5. zdravstvenoj stanici (ul. Cara Dušana 107a)
– Ambulanta Melenci, za odraslo stavovništvo
– O.Š. “Dr Boško Vrebalov” Melenci, dečija zubna ambulanta

Radno vreme i smene stomatoloških ambulanti biće istaknuto na zdravstvenoj ustanovi u kojoj se ambulanta nalazi.