Saopštenje POKS Zrenjanin.

Pokret obnove Kraljevine Srbije je saopštio da je dobio novog poverenika odbora u Zrenjaninu. Predsedništvo Pokreta je  jednoglasno izabralo ekonomistu Aleksandra Perina za poverenika, a dosadašnjeg predsednika odbora Ljubomira Stanisavljeva je razrešilo zbog prelaska na druge stranačke aktivnosti.

Perin je  prilikom preuzimanja dužnosti rekao da je Kralj Petar I Karađorđević oslobodio  grad, a Zrenjaninci koji danas žive u gradu imaju obavezu da se izbore da se ispravi velika nepravda koja je učinjena, kada su komunisti izbrisali ime  Kralja Petra iz naziva grada. To će biti samo jedan od zadataka pokreta , a obnovom Kraljevine Srbije će se poboljšati ugled zemlje u svetu, dok će država biti stabilna i mnogo privlačnija za strane investitore, čime će se poboljšati i standard naših sugrađana.

POKS je  pozvao građane da se pridruže u zajedničkoj borbi za obnovu Kraljevine Srbije i za Petrovgrad kao jak ekonomski ,kulturni i regionalni centar.