Brojevi telefona izabranih lekara i respiratornog centra zrenjaninskog doma zdravlja.

 

Dana 26.03.2020.g. u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” u Zrenjaninu počinje sa radom Centar za respiratorne infekcije. Radno vreme Centra će biti svakog radnog rada od 7 – 18h. Centar se nalazi u prostorijama ambulante Zeleno polje (Baranjska br. 18) u Zrenjaninu.

Centar je namenjen pacijentima sa teritorije grada, a pacijenti iz naseljenih mesta biće zbrinuti od strane izabranih lekara u svojim mestima, kao i do sada.

Pacijenti sa temperatuom i respiratornim tegobama treba prvo da se jave svom izabranom lekaru (telefoni u prilogu), a po potrebi i proceni izabranog lekara pacijenti će biti upućivani u Centar za respiratorne infekcije.

Pacijenti čiji su izabrani lekari u ambulanti Zeleno polje (imaju karton u toj ambulanti) ukoliko treba da dobiju redovnu terapiju ili imaju bilo koji drugi zdravstveni problem, mogu se javiti svojim izabranim lekarima na sledećim adresama i telefonima:

• Dr Simo Mijatović radi u I ambulanti (Trg Dositeja Obradovića bb) telefon: 064/8279398
• Dr Klara Harmati radi u VII ambulanti ( Mihajla Predića 19) 064/8279380
• Dr Ana Marinković radi u IXa ambulanti ( Bulevar Veljka Vlahovića 11) 064/8279383

U cilju odgovornog postupanja u trenutnoj vanrednoj epidemioliškoj situaciji i sprečavanja mogućem nepotrebnom izlaganju ljudi, žena i dece riziku od oboljevanja corona virusom stanovništvu su na raspolaganju telefoni svih ambulanti i zdravstvenih stanica kako bi kontaktirali PRVO svog lekara telefonskim putem. Hitni slučajevi su izuzeti od ovakvog protokola.

Brojeve telefona izabranih lekara i respiratornog centra zrenjaninskog doma zdravlja pogledajte ovde.