Trenutno su na raspolaganju vakcine proizvođača Pfizer-BioNTech i Sinofarm.

Od danas na punktu Hala počinje davanje druge buster doze vakcine (4.doza) protiv COVID-19. Primena buster doze vakcine proizvođača Pfizer-BioNTech preporučuje se kod sve dece uzrasta 12 do 18 godina, kod kojih je od davanja druge doze vakcine prošlo najmanje pet meseci.

Drugu buster dozu vakcine protiv kovid 19 mogu primiti sve osobe uzrasta 18 godina i starije, kod kojih je od davanja prve buster doze prošlo najmanje pet meseci, pri čemu se druga buster doza prvenstveno preporučuje kod:

1. osoba sa primarnim i sekundarnim imunodeficijencijama koje su u okviru primovakcinacije primile samo dve doze vakcine i buster dozu nakon toga;

2. osoba starijih od 60 godina

3. osoba zaposlenih u zdravstvenim ustanovima koje rade na poslovima prilikom kojih dolaze u kontakt sa pacijentima.

Ostavlja se mogućnost da osoba koja se vakciniše izabere vrstu vakcine koja će biti primenjena kao druga buster doza. Trenutno su na raspolaganju vakcine proizvođača Pfizer-BioNTech i Sinofarm.