Sanacija kvara na javnoj vodovodnoj mreži.

vodovod1

Počeli su, za juče planirani, radovi kod nadvožnjaka na Bagljašu na sanaciji kvara na vodovodnoj mreži. Planirano je da radovi traju do 16 časova.

U jutarnjim časovima ekipe JKP „Vodovod i kanalizacija“ započele su sa izvođenjem radova kod nadvožnjaka na Bagljašu, tačnije na raskrsnici ulica Bulevar Milutina Milankovića i Patrijarha Pavla, u cilju sanacije kvara na javnoj vodovodnoj mreži. Planirano je da radovi traju do 16 časova.

Da li će tokom izvođenja radova doći do prekida vodosnabdevanja znaće se onog momenta kada se izvrši potrebno raskopavanje i kada ekipe JKP „Vodovod i kanalizacija“ lociraju tačno mesto kvara. Ukoliko dođe do prekida vodosnabdevanja javnost će putem sajta i fejsbuk stranice preduzeća, kao i lokalnih medija, biti obaveštena o procenama koliko će isti potrajati.

Sanacijom pomenutog kvara trebalo bi trajno da bude rešen problem sa izlivanjem vode iz šahta atmosferske kanalizacije ispod nadvožnjaka, usled čega je u više navrata dolazilo do nagomilavanja vode na pešačkoj površini pored samog nadvožnjaka.
Ekipe JKP „Vodovod i kanalizacija“ su do sada u više navrata u kontinuitetu intervenisale i, uz pomoć specijalizovanih vozila za odgušenje kanalizacione mreže (VOMA), otklanjale zagušenja ili uklanjale višak vode iz atmosferske kanalizacije i sa pomenute staze, ali se problem kasnije ponavljao.

Do curenja vode dolazi zbog većeg priliva iste u atmosfersku kanalizaciju, usled čega dolazi do njenog zagušenja. Sumnjalo se da je veći priliv vode posledica radova JKP „Gradska toplana“ na toplovodu u neposrednoj blizini, ali je detaljnom kontrolom utvrđeno da radovi pomenutog preduzeća ne prouzrokuju pomenuti problem.

Nakon novoutvrđenih činjenica i izvršene analize vode ekipe JKP „Vodovod i kanalizacija“ su uz pomoć mehanizacije pre dve nedelje otpočele sa svakodnevnim radovima na pronalaženju pravog uzročnika nastalog problema, odnosno na lociranju mesta kvara radi njegove sanacije i trajnog rešenja problema sa isticanjem vode.

U proteklom periodu vršeni su detaljni pregledi svih cevovoda u neposrednoj blizini nadvožnjaka koji vode do atmosferske kanalizacione cevi. U pitanju je veliki broj pregleda, a pomenutu aktivnost u velikoj meri otežavali su podzemne instalacije drugih preduzeća. Nakon toga prešlo se i na proveru cevovoda u širem pojasu nadvožnjaka kada je i detektovan kvar na vodovodnoj mreži za koji se sumnja da je uzročnik problema i čija će sanacija danas uslediti.

Sve pomenute aktivnosti su preduzete u cilju da se izbegne veće raskopavanje putne površine samog nadvožnjaka, koje bi neminovno dovelo do ograničenja kretanja vozila preko samog nadvožnjaka ili do toga da isti bude zatvoren za saobraćaj, a upravo je to i razlog što problem sa izlivanjem vode nije ranije otklonjen.