POSLATE NOVE OPOMENE, POČELA ISKLjUČENјA SA VODOVODNE MREŽE, SLEDE I UTUŽENјA.

vodovod

U maju mesecu, uporedo sa aprilskim računima za usluge JKP „Vodovod i kanalizacija“, naši radnici su podelili i oko 2700 opomena korisnicima u gradu koji žive u objektima individualnog stanovanja i u pitanju su opomene pred prestanak pružanja komunalne usluge, odnosno pred isklјučenje sa vodovodne mreže.

Ovo je nastavak akcije podele opomena za neizmirena dugovanja koja je započeta u aprilu mesecu kada je podelјeno više od 4000 opomena. Tom prilikom su podelјene opomene korisnicima u naselјenim mestima, u pitanju su opomene pred prestanak pružanja komunalne usluge, tj. isklјučenja sa vodovodne mreže, i korisnicima u gradu koji žive u objektima kolektivnog stanovanja, koji su dobili opomenu pred utuženje jer ne postoji mogućnost pojedinačnog isklјučenja sa mreže.

Pored dugovanja iz 2017.godine, koje se odnose na januarski,februarski i martovski račun koje je ispostavilo JKP „Vodovod i kanalizacija“, na opomenama se nalaze i nenaplaćena dugovanja za usluge našeg preduzeća sa računa objedinjene naplate koje je tokom prošle godine izdavala JKP „Zrenjaninska objedinjena naplata“.

Naime, Skupština grada Zrenjanina je u okviru odluke o stavlјanju van snage odluke o objedinjenoj naplati obavezala javna preduzeća da izvrše naplatu potraživanja, a ukoliko je potrebno i prinudnu naplatu,  za usluge koje su izvršene tokom 2016. godine i upravo su ta dugovanja deo pomenute opomene.

U skladu sa zakonom svi korisnici koji ne plate dva računa mogu biti isklјučeni sa vodovodne mreže i na osnovu toga svi korisnici koji ne postupe po dobijenoj opomeni i ne izmire svoja dugovanja, bez posebne opomene biće stavlјeni na listu za isklјučenje sa vodovodne mreže i sa iste isklјučeni.

Na osnovu već poslatih opomena, sačinjene su liste za isklјučenja sa vodovodne mreže i liste za utuženje, odnosno za predaju na izvršenje, na kojoj se nalaze svi oni korisnici koji nisu postupili po dobijenoj opomeni i nisu izmirili svoje obaveze ili nisu potpisali reprogram o otplati duga na rate.

Isklјučenja korisnika sa mreže su započeta prošle nedelјe i prvi krug isklјučenja je izvršen u Farkaždinu, Tomaševcu, Orlovatu, Ečki, Stajićevu, Belom Blatu, Perlezu, Knićaninu i Čenti i nastaviće se i u ostalim naselјenim mestima.

Korisnici u kolektivnim stanovanjima u gradu mogu da očekuju da do kraja mesecabudu utuženi jer su predmeti predati izvršitelјima.

Koristimo i ovu priliku da pozovemo korisnike da izmire svoje zaostale obaveze ili potpišu reprogram o otplati duga na rate i izbegnu na taj način dodatne troškove. Stav preduzeća ostaje isti, jželimo da izbegnemo nepopularne mere kao što su isklјučenje sa mreže i predaju duga na izvršenje, ali moramo pre svega da zaštitimo interes preduzeća i one potrošače koji redovno izmiruju svoje obaveze, a takvi su većina.

Od naplate izvršenih usluga zavisi funkcionisanje samog preduzeća, uredno vodosnabdevanje, kvalitetno održavanje vodovodne i kanalizacione mreže, ali i završetak i započinjanje brojnih projekata koji će pobolјšati kvalitet usluge koju pružamo korisnicima.

Za potpisivanje reprograma o otplati duga korisnici moraju imati izmirena u celosti dugovanja iz ove godine, a dugovanja za period do 2017. godine mogu otplatiti na određeni broj rata u zavisnosti od visine duga. Sve potrebne informacije korisnici mogu dobiti na šalterima u zgradi JKP „Vodovod i kanalizacija“ u Petefijevoj br.3 u Zrenjaninu.

petkus baner