Isključenja korisnika sa vodovodne mreže zbog neizmirenih dugovanja.

jkp-vodovod-i-kanalizacija-zrenjanin

Nakon podele oko 7,5 hiljada opomena korisnicima koji imaju neizmirena dugovanja za usluge JKP "Vodovod i kanalizacija" iz 2016. i 2017. godine, a koja prelaze iznos od 50 miliona dinara, sastavljene su liste za isključenja sa vodovodne mreže onih korisnika koji nisu postupili po dobijenim opomenama, odnosno nisu izmirili svoja dugovanja ili nisu potpisali reprogram sa preduzećem o otplati duga na rate, a sve u skladu sa Zakonom koji predviđa da korisnik može biti isključen sa mreže ukoliko ima dva neplaćena računa. Isključenja sa mreže su prvo vršena u naseljenim mestima gde je završen prvi krug isključenja, a od juče ekipe ovog preduzeća vrše isključenja korisnika i u gradu.

Isključenja se vrše po definisanim reonima i nalozi za isključenje su poslati prvo na adrese oko 200 korisnika koji žive u objektima individualnog stanovanja u reonu Zelenog polja, oko gradskog stadiona i u delu MZ Dositej Obradović, i prvog dana isključeno je desetak korisnika.

Zbog korisnika koji nisu dozvolili isključenje sa mreže, u ponedeljak će biti angažovana i mehanizacija preduzeća koja će zajedno sa radnicima uz prisustvo komunalne policije vršiti isključenja pomenutih korisnika direktno sa gradske vodovodne mreže, i ti korisnici će nakon izmirenja dugovanja morati da plate i ponovno priključenje na vodovodnu mrežu.

Isključenja dužnika će u narednom periodu biti deo redovnih aktivnosti ovog preduzeća i zato ovom prilikom se apeluje na korisnike da izmire svoja dugovanja ili potpišu reprogram sa JKP "Vodovod i kanalizacija" i na taj način izbegnu isključenje, a i dodatne troškove postupka.
Naglašavamo da je stav ovog preduzeća da želi da izbegne nepopularne mere kao što su isključenja sa mreže i utuženja, da iz tih razloga i pruža mogućnost potpisivanja reprograma duga, ali da isto tako mora da zaštiti i interes preduzeća i one korisnike koji redovno izmiruju svoje obaveze, a koji su u većini.

petkus baner