Otvaranje E-Biblioučionice podržalo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Dečje odeljenje Gradske narodne biblioteke Žarko Zrenjanin danas je dobilo novi prostor za učenje, e-biblioučionicu. E-Biblioučionica osnovana je i opremljena sa ciljem da se proširi spektar bibliotečkih usluga, realizuje edukacija dece i starijih sugrađana kroz prilagođavanje tehnološkim i društvenim promenama, u cilju efikasnijeg prenosa znanja i informacija. Biblioteka je u obavezi da proširi spektar usluga i ponudi deci i tinejdžerima elektronsku čitaonicu kao dopunu referensne zbirke i time pozicionira biblioteku kao prijatno mesto i kao dobar izvor informacija, opremljeno savremenim tehnologijama. Uz bibliotekara, korisnici bi razvili veštinu korišćenja štampane i elektronske građe, a uz stručnu pomoć informatičara i predmetnog nastavnika, u cilju obrade nastavne jedinice, van stereotipnog okruženja učionice, pomoću računara bi naučili da koriste internet u obrazovne svrhe.

E-biblioučionicu je otvorio direktor biblioteke Milan Bjelogrlić a predstavile su je Nataša Lalić i Maja Kačarić, bibliotekari Dečjeg odeljenja.

Pored dece, koja dobijaju mogućnost da dogovorene nastavne jedinice obrade na nov, moderan, kreativan način, radionice će obuhvatati i stariju populaciju koja, radi lakše komunikacije sa mladima, sve češće iskazuje potrebe i želju za poznavanjem i korišćenjem interneta.

Otvaranje E-Biblioučionice podržalo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Fotografije: Gradska narodna biblioteka “Žarko Zrenjanin”