Utvrđeni dnevni red imao je 16 tačaka i tokom sednice nije pretrpeo izmene ili dopune.

Odbornici Skupštine grada na današnjoj šestoj sednici u ovom sazivu, koja je održana danas u Velikoj sali Kulturnog centra Zrenjanina, potvrdili su odluke Gradskog veća sa prethodne sednice tog tela. Kao najznačajnija tačka, tada je ocenjeno prihvatanje Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2021. godinu. Tim programom, u ovom trenutku je fizičkim i pravnim licima Grad ponudio mogućnost kupovine 46 parcela, namenjenih gradnji porodičnih i višeporodičnih stambenih objekata, kao i poslovnih kompleksa i lokacija namenjenih sadržajima u oblasti sporta i rekreacije. Današnjom odlukom otvara se mogućnost raspisivanja novog konkursa za otuđenje građevinskog zemljišta, a moguće je da će u toku godine doći i do proširenja ponude gradskog građevinskog zemljišta. 

Većinom glasova, odbornici su usvojili i predloge Odluke o izradi Izmene i dopune Plana generalne regulacije “Dolja” u Zrenjaninu, Odluke o dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća “Gradska stambena agencija” Zrenjanina, Odluke o izmenama i dopunama Odluke o parkiranju vozila i Odluke o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih i drugih objekata na površinama javne i druge namene na teritoriji grada Zrenjanina, sve u domenu urbanističko-komunalne delatnosti. 

Komentarišući ove odluke, zamenik gradonačelnika Zrenjanina Saša Santovac rekao je da, njihovim usvajanjem, Grad Zrenjanin i Gradska uprava žele i da izađu u susret investitorima i da se suoče s nekim prisutnim problemima.
– Moramo da donosimo odluke u skladu s vremenom i zahtevima, ušli smo u izmenu plana regulacije “Dolje”, koja ne obuhvata samo tu mesnu zajednicu, već i “Zeleno polje” i kroz plan smo definisali potrebe i želje, ali i uvideli određene propuste. Usvajanjem Programa otuđenja gradskog građevinskog zemljišta ispunjavamo obavezu Gradske uprave da tu proceduru obavi do 30. marta i na osnovu uvida u raspoložive parcele ponudili smo ih brojnim zainteresovanim investitorima. Veća su i sredstva u budžetu za infrastrukturno opremanje tih lokacija – objasnio je Santovac. 

Skupština grada usvojila je i Odluku o izmeni Odluke o osnivanju Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina, kao i Odluku o pristupanju grada Zrenjanina u članstvo Udruženja “Tri plus” iz Čačka, kojom se proširuje broj mera populacione politike i obim podrške porodicama sa decom, čime se dodatno osnažuju i podstiču roditelji na rađanje trećeg i narednog reda rođenja deteta, što predstavlja težnju porodica i Grada, doprinosi prirodnom priraštaju i menjanju demografske slike grada Zrenjanina.

U poslednjem delu današnje sednice usvojeni su Izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije grada Zrenjanina za 2020. godinu i planovi rada Gradskog štaba za vanredne situacije grada Zrenjanina Komunalne milicije grada Zrenjanina za ovu godinu. Skupština je dala saglasnost i na izmene i dopune programa poslovanja javnih komunalnih preduzeća “Vodovod i kanalizacija” i “Čistoća i zelenilo”.

Preuzeto sa: www.zrenjanin.rs