Otvaranje ponuda 18.07.2018. godine.

pivo

Organizacioni odbor manifestacije "Dani piva 2018" Zrenjanin objavljuje Javni poziv za izdavanje u zakup prostora namenjenog postavljanju štandova u okviru manifestacije "Dani piva 2018".

Predmet javnog poziva je izdavanje u zakup prostora namenjenog postavljanju štandova u okviru manifestacije "Dani piva 2018" Zrenjanin koja će se održati od 27.08.2018. do 02.09.2018. godine.

Otvaranje ponuda obaviće se javno u sredu 18.07.2018. godine u Multimedijalnoj sali u zgradi Gradske uprave, Trg Slobode 10 u Zrenjaninu, sa početkom u 11 časova, uz prisustvo Komisije organizacionog odbora. Komisija će kao blagovremene prihvatiti sve ponude koje budu predate na delovodni protokol pisarnice Gradske uprave najkasnije do 10 časova na dan otvaranja ponuda.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Turističkoj organizaciji grada Zrenjanina, u ulici Koče Kolarova 68 ili na kontakt telefone 023 523 160 i 023 523 161 u vremenu od 9 do 13 časova.

dani piva standovi