Potpukovnik Aleksandar Dedić novi komandant zrenjaninskog garnizona.

Danas je u kasarni ”NH Svetozar Marković Toza” u Zrenjaninu, održana svečana primopredaja dužnosti komandanta Komande za razvoj Banatske brigade i komandanta garnizona Zrenjanin na kojoj je dužnost primio potpukovnik Dedić Aleksandar, a dužnost predao potpukovnik Tomica Vasović koji je dužnost obavljao privremeno do postavljenja novog komandanta.

Potpukovnik Aleksandar Dedić rođen je 1972. godine u Titogradu (Podgorica), gde je završio osnovnu školu i prvi razred gimnazije, nakon čega se sa porodicom preselio u Kragujevac gde je završio Kragujevačku gimnaziju. Vojnu akademiju kopnene vojske, smer artiljerija, završio je 1995. godine sa odličnim uspehom. Komandno-štabno usavršavanje, kao polaznik 56. klase, završio je 2010. godine sa odličnim uspehom. Generalštabno usavršavanje, kao polaznik 62. klase, završio je ove godine sa odličnim uspehom. Obavljao je sve dužnosti od komandira voda do komandanta artiljerijskog diviziona. Pre upućivanja na generalštabno usavršavanje obavljao je dužnost̶ pomoćnika komandanta za operacije 2. brigade KoV. U dosadašnjoj karijeri više puta je pohvaljivan, nagrađivan i odlikovan. Oženjen je, otac dvoje dece.


U svom prvom obraćanju s mesta komandanta Komande za razvoj Banatske brigade i komandanta garnizona Zrenjanin, potpukovnik Dedić rekao je da mu je ovim ukazana velika čast, ali i dodeljena velika odgovornost, koja proizilazi iz obaveze savesnog i odgovornog izvršavanja zadataka postavljenih od strane pretpostavljene komande.