Prekid aktivnosti u dodeli građevinskog materijala.

Poverenik za izbeglice i migracije u Gradskoj upravi grada Zrenjanina obaveštava izbeglice sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji grada Zrenjanina da će se, s obzirom na proglašeno vanredno stanje u Republici Srbiji, dalji rad na realizaciji pomoći u građevinskom materijalu nastaviti kada se za to steknu neophodni uslovi.