Molba upućena građanima.

Poštovani sugrađani, u želji da smanjimo rizik širenja virusa Korona, radi vašeg kao i zdravlja naših zaposlenih, molimo vas da za sva pitanja, molbe i druge informacije, koristite mogućnost kontakta putem telefona ili elektronske pošte, kako bi se smanjio broj nepotrebnih fizičkih kontakata sa zaposlenima. Ujedno vas podsećamo da sve potrebne informacije možete dobiti putem telefona 023/542-906, 023/523-640, 0800-000-023 i 023/522-350 ili putem elektronske pošte office@jkpciz.co.rs.