Rok za podnošenje zahteva 11. mart 2021. godine.

Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Zrenjanina, Odsek za boračko-invalidsku zaštitu i prava porodilja još jednom poziva sve zainteresovane učesnike ratova od 1941. godine do 1999. godine sa teritorije grada Zrenjanina da se za priznavanje statusa borca i razvrstavanje statusa borca u kategorije obrate Gradskoj upravi grada Zrenjanina.

Još jednom obaveštavamo da je isključivo nadležnost na Odseku za boračko-invalidsku zaštitu, kao prvostepenom organu koji radi poverene poslove za Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, gde se mogu dobiti potrebne informacije i zahtevi za priznavanje statusa borca. Po instrukciji Ministarstva, zahtevi za priznavanje statusa borca mogu se podneti do 11. marta 2021. godine.

Sve detaljnije informacije mogu se dobiti na telefone:
023/315-0046
023/315-0053

Dokumentacija:
Izjava za korisnike
Zahtev za utvrđivanje statusa borca

Preuzeto sa: www.zrenjanin.rs