Saopštenje Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu.

Podružnica Lekara Zrenjanin od polovine marta ima novo rukovodstvo. Predsednica Podružnice je dr Bojana Vještica – specijalista socijalne medicine Doma zdravlja Zrenjanin, potpredsednik je dr Mića Petrovački – specijalista radiologije Opšte bolnice Zrenjanin, a sekretar je dr Bojana Šašić – lekar opšte prakse Doma zdravlja Zrenjanin.

Na slici s leva na desno: dr Mića Petrovački, dr Bojana Vještica, Dr Bojana Šašić

Na stručnom sastanku koji je održan 03.04.2019. godine u hotelu „Vojvodina“, dosadašnja predsednica Podružnice, dr Svetlana Detki oprostila se od kolega istakavši uspešan rad i saradnju sa svima. Dosadašnji potpredsednik je bio Mr sci dr Goran Pudar – specijalista otorinolaringologije Opšte bolnice Zrenjanin, a dosadašnji sekretar je bila dr Tanja Kovač – lekar na specijalizaciji Opšte bolnice Zrenjanin.

Takođe, na ovom sastanku Podružnice lekara Zrenjanin, uručene su godišnje nagrade Društva lekara Vojvodine. Godišnja nagrada za dugogodišnji rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti je pripala dr Marini Tošić – specijalisti opšte medicine Doma zdravlja Zrenjanin, Plaketa je uručena Mr sci dr Goranu Pudaru, a Zahvalnicu za doprinos u radu Podružnice je dobila Mirjana Mladenović – MSc defektolog Opšte bolnice Zrenjanin.

U sklopu stručnog sastanka, održana su stručna predavanja:
– Dr Miroslav Bikicki, interventni kardiolog Instituta za kardiovaskularne bolesti Sremska Kamenica je održao predavanje na temu „Ace inhibitori u kardiovaskularnim oboljenjima“;
– Dr dragan V. Kovačević, internista kardiolog Instituta za kardiovaskularne bolesti Sremska Kamenica je održao predavanje na temu „Beta blokatori u kliničkoj praksi“;
– Prof.dr Srđan Pešić, klinički farmakolog, Katedra za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Nišu: „Razlika između organskog i generičkog leka“.