Pristigla i oprema za jonsku izmenu.

Čim su to vremenski uslovi dozvolili, građevinski radovi na izgradnji postrojenja za prečišćavanje pitke vode nastavljeni su punim intenzitetom. Inače, ostali radovi su se odvijali i dok je temperatura bila nekoliko stepeni ispod nule. Pristizala je čelična konstrukcija za montažu hala za smeštaj opreme i radilo se na njenom postavljanju, kao i na montaži zidnih i krovnih panela objekta. U toku jučerašnjeg dana završeni su radovi na montaži hale za smeštaj opreme za ultrafiltraciju i reverznu osmozu, kao i radovi na osvetljenju unutar hale. U narednim danima počeće i montiranje opreme koja se nalazi u hali.

vodo

U sklopu bazena za prijem sirove vode, uz pomoć danskih stručnjaka, montiran je deo opreme predtretmana vode, a neposredno uz sam bazen završeni su zemljani i započeti betonski radovi na izradi pet tankova u kojima će se nalaziti rezervoari za smeštaj hemije koja se koristi u procesu prečišćavanja vode. Čim je temperatura prešla peti podeok, što je bio uslov, započeti su a juče i završeniradovi na hidroizolaciji unutrašnjih zidova bazena sirove vode. Počeli su i građevinski radovi na objektu za privremeni smeštaj otpadnog mulja koji nastaje kao ostatak tokom procesa prečišćavanja vode. Dopremljen je i na ploču budućeg objekta za jonsku izmenu smešten deo opreme jonoizmenjivača, a započeti su radovi na postavljanju čelične konstrukcije pomenutog objekta.
Na objektu za smeštaj pumpi koje regulišu hidraulično kretanje vode unutar postrojenja i potiskuju vodu u gradsku vodovodnu mrežu završeni su, minusom prekinuti, radovi na krovu i krovnoj pokrivci objekta i trenutno se vrši postavljanje spoljne izolacije objekta, čime će se završiti građevinski radovi na ovom objektu.

Počela je i proba vodoizdrživosti bazena pitke vode. Završena je proba prve, od dve, komore bazena. Danas počinje punjenje druge komore vodom i praćenje njene vodoizdrživosti. Podsećamo, i dalje se svi radovi mogu uživo pratiti preko linkova na sajtu grada Zrenjanina i to putem dve kamere koje su instalirane na gradilištu postrojenja za prečišćavanje pitke vode.

petkus baner