Saopštenje JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin.

Radnici JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin, nastavljaju nakon proteklih praznika sa uređivanjem grada kako je to planom i programom predviđeno.

Prošle nedelje, radili su na čišćenju i sakupljanju lišća u Karađorđevom parku, gde su i orezivali grane na stablima, u naselju Brigadira Ristića, Novosadskoj ulici, Stražilovskoj ulici, a u  Karađorđevom parku orezivane su grane na stablima. Zbog datih vremenskih uslova posipana je so po trotoarima, pečaškim prelazima, biciklističkim stazama, stepeništima na mostovima i nadvožnjacima, autobuskim stajalištima i drugim površinama, kako je predviđeno planom i Programom održavanja javnih prometnih površina u zimskom periodu.

Takođe, radnici “Čistoće” uklonili su brzo i efikasno  divlju deponiju, na prostoru Centralne pijace, koja je zbog nesavesnog ponašanja pojedinaca i korisnika pijace i stvorena, uprkos kontejnerima koji su postavljeni za odlaganje otpada. Taj deo pijace koristi se kao privremeni plato za prodaju polovne robe i poznat je kao “buvlja pijaca”.