Prikazan deo operativnih sposobnosti i opreme.

Vežba pripadnika civilne zaštite “Peskara 2021” održana je danas na zrenjaninskom kupalištu “Peskara”. “Peskara 2021” ima za cilj da kroz mere civilne zaštite predstavi ljudstvo, tehniku i organizacione sposobnosti jedinica civilne zaštite opšte namene grada Zrenjanina.

Vežba u suštini predstavlja deo preventivnih aktivnosti sa ciljem da jedinice civilne zaštite budu jedan uigran i jedinstven tim sa razrađenim sistemom komandovanja i da se edukacijom na ovaj način podigne svest o bitnosti civilne zaštite.

U prisustvu članova tima za kontrolu izvođenja vežbe, šefa tima, građana i medija, u složenoj taktičko – pokaznoj vežbi prikazana je tehnika gašenja požara, evakuacije ugroženih lica, uspostave komunalnog reda, davanja prve medicinske pomoći, zbrinjavanja evakuisanih lica, rada poverenika i jedinica civilne zaštite opšte namene, logističke podrške i sinhronizacije učesnika.

Komandir jednice civilne zaštite u Zrenjaninu Miroslav Sladojević zahvalio je svima koji su učestvovali u ovoj vežbi – jedinici civilne zaštite grada Zrenjanina, Vatrogasno – spasilačkom bataljonu, pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD), Crvenog krsta Zrenjanin, Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja “Dr Boško Vrebalov” i ustanove “Rezervati prirode”.
– Ova aktivnost realizovana je kao projektna aktivnost, a projekat je realizovan uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i vežba je trebala da prikaže zajedničko delovanje – rekao je Sladojević i naglasio da nije prvi put da se na istom lokalitetu i obimu održava ovakva vežba.
– Ovim smo želeli da prikažemo deo sposobnosti i opreme koja je dobijena i koja se koristila tokom vežbe – rekao je Sladojević. 

Naveo je da jedinicu civilne zaštite čini 25 ljudi i podsetio da je Grad Zrenjanin potpisao ugovor sa DVD po kome oni takođe predstavljaju pripadnike civilne zaštite, a njih je oko 300.

Boris Vojinov, stručni saradnik Crvenog krsta Zrenjanin, rekao je da njihovi volonteri učestvuju u ovakvim i sličnim vežbama koje se organizuju i po nekoliko puta godišnje.
– Sada samo poziv dobili od jednice civilne zaštite i na njihov poziv došli smo kako bismo prikazali pravovremeno i pravilno pružanje prve pomoći. Crveni krst Zrenjanin trenutno broji oko šezdesetak aktivnih volontera koji deluju što na vežbama, što u redovnim aktivnostima Crvenog krsta, a tako i po pitanju imunizacije stanovnika – rekao je Vojinov. 

Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura nedavno je istakao da je Grad Zrenjanin poslednjih godina unapredio sistem zaštite, da imamo najbolje organizovanu dobrovoljnu vatrogasnu službu u Srbiji, odlično opremljene i obučene ljude u Odeljenju za vanredne situacije pri Gradskoj upravi, civilnoj zaštiti i Crvenom krstu, kao i da su iz projekta prekogranične saradnje nabavljeni vredna oprema i sredstva za zaštitu i spasavanje, te da su sve to parametri koji nas svrstavaju među gradove koji shvataju i razumeju značaj preventivnog delovanja i pripremljenosti za reagovanje u kriznim situacijama.

Gradonačelnik je pohvalio učesnike na uspešno obavljenom zadatku i ukazao da je današnja vežba najbolja potvrda tih tvrdnji.

Preuzeto sa: www.zrenjanin.rs