Prikupljanje i upravljanje elektronskim otpadom kreće od najmlađih sugrađana.

Memorandum o saradnji na projektu “Cirkularno inovativne i otporne gradske laboratorije u regionu Adrion – CIRKL” potpisan je danas u Gradskoj kući, a trianest potpisnika dogovorilo se o principima partnerstva u oblasti prikupljanja i upravljanja elektronskim otpadom, s akcentom na aktivnostima koje će se realizovati u zrenjaninskim osnovnim i srednjim školama.

Uzimajući u obzir važnost zajedničkih napora i saradnje u oblasti zaštite životne sredine u upravljanju elektronskim i električnim otpadom, saradnji i izgradnji partnerstava i promociji pravilnog upravljanja otpadom u cirkularnoj ekonomiji regiona, Memorandum o saradnji sa Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj Banat (partnerom na projektu) potpisali su korisnici projekta: Grad Zrenjanin, preduzeće EKO-METAL Vrdnik, JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin, Fakultet za primenjenu ekologiju FUTURA Beograd, Tehnički Fakultet “Mihajlo Pupin“ Zrenjanin, Zrenjaninska gimnazija, Elektrotehnička i građevinska škola „Nikola Tesla“, Tehnička škola Zrenjanin i četiri osnovne škole iz Zrenjanina: “Petar Petrović Njegoš”, “Sonja Marinković”, “Đura Jakšić” i “Žarko Zrenjanin”.

Projekat “CIRKL” finansira Evropska unija u okviru Interreg Jadransko-jonskog programa saradnje 2014-2020 – ADRION, sa ciljem unapređenja i širenje znanja o praktičnoj održivosti principa cirkularne ekonomije, kroz zajednički pristup koji uključuje poslovne subjekte, administrativne i finansijske organizacije, kao i civilno društvo u urbanim sredinama, gde se proizvodi najveća količina otpada i gde se istovremeno mogu primeniti inovativno-cirkularni poslovni modeli.

O suštini i značaju projekta su govorili gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura, direktorka RCR Banat Irena Živković, projekt-menadžer Branislav Milosav i direktor JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin Nemanja Milinković.

Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura ukazao je na značaj projekata prekogranične i regionalne saradnje i korišćenju fondova Evropske unije u mnogim oblastima, u čemu Grad Zrenjanin ima snažnu podršku Regionalnog centra za razvoj “Banat”. Istakao je da će lokalna samouprava, uvažavajući strateška opredeljenja naše države i uzimajući u obzir važnost i značaj zaštite životne sredine, u narednom periodu biti maksimalno posvećena projektima i aktivnostima u ovoj oblasti.
– Uz oblast zaštite životne sredine neodvojivi su i pojmovi energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, u čemu takođe nastojimo da budemo među vodećim gradovima u Srbiji. Izdvojili smo najveća sredstva na konkursu za mere energetske sanacije objekata, više od 400 građana se prijavilo za subvencije, otvorili smo prvi Centar za energetsku efikasnost u Banatu, pustili u rad solarnu elektranu na zgradi dispanzera, finansiramo kupovinu bicikala, što uz ekološki uključuje i zdravstveni aspekt, u pripremi su i novi projekti i biće ih sve više. Svesni smo važnosti “Zelene agende” i namera nam je da Zrenjanin postane energetski efikasniji grad, kao i da građani podignu nivo znanja i svesti o značaju energetske efikasnosti i zaštite životne sredine – rekao je gradonačelnik i podsetio da je Grad Zrenjanin nedavno potpisao ugovor o preuzimanju elektronskog otpada sa zvaničnim operaterom EKO-METAL iz Vrdnika, čime je načinjen prvi neophodan korak za nastavak aktivnosti na projektu “CIRKL” i primeni cirkularne ekonomije.

– Potpisivanjem Sporazuma o saradnji stvaramo platformu koja nam omogućava da zajednički delujemo. Učešće fakulteta, srednjih i posebno osnovnih škola, donosi možda i najveću korist na projektu – podizanje svesti kod mladih o značaju pravilnog odlaganja otpada. Pilot-akcije predviđene na projektu podrazumevaju upravo angažman najmlađih, prikupljanje i odvajanje elektronskog otpada i nagrade za najbolje učesnike. Ništa manje značajno je i uključivanje u projekte od strane javnih i komunalnih preduzeća, koje podrazumeva i primenu novih znanja i tehnologija, saradnju sa ino-partnerima i naravno, korišćenje evropskih fondova za nabavku nove opreme i modernizaciju rada – kazao je gradonačelnik Simo Salapura.

JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin imaće ključnu ulogu u ovom projektu, i u narednom periodu predviđena je nabavka posebnih kontejnera za prikupljanje elektronskog i električnog otpada, gde će ovo preduzeće imati ulogu koordinatora u budućim aktivnostima.

Istraživanja su pokazala da čak 41 odsto građana Srbije električni i elektronski otpad odlaže kao i kućno smeće i baca ga u kontejnere. Kroz projekat “CIRKL” radiće se na edukaciji i informisanosti građana, s ciljem da se taj procenat smanji, te da Zrenjanin i u ovoj oblasti postane primer ostalima u Srbiji.