Kulturni asistent/asistentkinja u Centru Banatskih Švaba „Haus Regina“.

Centar Banatskih Švaba „Haus Regina“ nudi stipendiju u okviru ifa-programa kulturne asistencije. Kulturna asistencija se traži u cilju podrške pri izradi materijala i održavanju kulturnog portala „Kulturportal Banat“. Stipendija se odobrava uz odobrenje Saveznog Ministarstva za inostrane poslove Savezne Republike Nemačke.

Više informacija i detalje konkursa možete pronaći na Facebook stranici: Centar banatskih Švaba “Haus Regina” ili na telefon 066/866-0580.

Centar banatskih Švaba “Haus Regina” je udruženje koje se bavi promocijom i očuvanjem kulturnog-istoriskog nasleđa Nemaca u Banatu.Jedna od aktivnosti našeg udruženja je pokretanje dvojezičnog kulturnog portala “Kulturportal Banat” uz podršku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije.